Šablony na MŠ Pastelce v Hustopečích

Šablony v MŠ Pastelce v Hustopečích
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002771 z OP VVV

zobrazit více

Organizace školního roku

Přehled prázdnin, aktivity v průběhu školního roku a akce pro rodiče.

zobrazit více

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola škola pracuje podle 3. školního vzdělávacího programu Žijeme v barevném světě.

zobrazit více

E-twinning

Mezinárodní komunikace škol přes internet v rámci Evropy.

zobrazit více

Nadstandardní aktivity

Přehled nadstandardních aktivit nad rámec vzdělávací složky školy, které slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí dítěte.

zobrazit více

Projekty na škole

Jedna z forem naší práce je projektové učení.

zobrazit více

Adaptační program

Program pro děti, které MŠ již přijala a ony si chtějí zvyknout na naše prostředí.

zobrazit více

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.