Šablony III. na MŠ Pastelce v Hustopečích

Šablony v MŠ Pastelce v Hustopečích
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0017690 z OP VVV

zobrazit více

Organizace školního roku

Přehled prázdnin, aktivity v průběhu školního roku a akce pro rodiče.

zobrazit více

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola škola pracuje podle 5. školního vzdělávacího programu "Společně duhovým mostem dojdem k novým vědomostem".

zobrazit více

E-twinning

Mezinárodní komunikace škol přes internet v rámci Evropy.

zobrazit více

Nadstandardní aktivity

Přehled nadstandardních aktivit nad rámec vzdělávací složky školy, které slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí dítěte.

zobrazit více

Projekty na škole

Jedna z forem naší práce je projektové učení.

zobrazit více

Adaptační program

Program pro děti, které MŠ již přijala a ony si chtějí zvyknout na naše prostředí.

zobrazit více

banner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy