Šablony III. na MŠ Pastelce v Hustopečích

Šablony v MŠ Pastelce v Hustopečích
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0017690 z OP VVV

zobrazit více

Organizace školního roku

Přehled prázdnin, aktivity v průběhu školního roku a akce pro rodiče.

zobrazit více

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola škola pracuje podle 5. školního vzdělávacího programu "Společně duhovým mostem dojdem k novým vědomostem".

zobrazit více

E-twinning

Mezinárodní komunikace škol přes internet v rámci Evropy.

zobrazit více

Nadstandardní aktivity

Přehled nadstandardních aktivit nad rámec vzdělávací složky školy, které slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí dítěte.

zobrazit více

Projekty na škole

Jedna z forem naší práce je projektové učení.

zobrazit více

Adaptační program

Program pro děti, které MŠ již přijala a ony si chtějí zvyknout na naše prostředí.

zobrazit více