Adaptační program pro nové děti

Adaptační program je prioritně určen dětem, které MŠ již přijala a ony si potřebují zvyknout na naše prostředí.

Při realizaci jsme zjistili, že vzhledem k bezpečnosti a provozu v MŠ je potřeba nastavit určitá pravidla.

Adaptace probíhá pouze každou první a druhou středu v měsíci (v daších dnech nelze) a to nejlépe od 8.00 do 11.00 hodin.

V době od září do prosince mohou k adaptaci do MŠ přicházet pouze děti již rozhodnutím přijaté, které mají nástupní termín později než 1. 9. daného roku.

Od ledna do června vítáme do MŠ přednostně děti s maminkami, které mají v úmyslu podat přihlášku u nás a později nastoupit do naší MŠ.

V červenci a srpnu adaptační program neprobíhá.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

  • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.
  • Rodič i dítě se přezují, dodržují hygienická pravidla.
  • Rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor – nenechává zde dítě samotné!
  • Rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit.
  • Stravu i pití si rodič přinese svoje.
  • Rodič okoukává praktiky školy, režim, snaží se dítě vést k napodobování.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na nové kamarády. Kolektiv MŠ Pastelky

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy