Adaptační program pro nové děti

Adaptační program je prioritně určen dětem, které MŠ již přijala a ony si potřebují zvyknout na naše prostředí.

Při realizaci jsme zjistili, že vzhledem k bezpečnosti a provozu v MŠ je potřeba nastavit určitá pravidla.

Adaptace probíhá pouze každou první a druhou středu v měsíci (v daších dnech nelze) a to nejlépe od 8.00 do 11.00 hodin.

V době od září do prosince mohou k adaptaci do MŠ přicházet pouze děti již rozhodnutím přijaté, které mají nástupní termín později než 1. 9. daného roku.

Od ledna do června vítáme do MŠ přednostně děti s maminkami, které mají v úmyslu podat přihlášku u nás a později nastoupit do naší MŠ.

V červenci a srpnu adaptační program neprobíhá.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

  • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.
  • Rodič i dítě se přezují, dodržují hygienická pravidla.
  • Rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor – nenechává zde dítě samotné!
  • Rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit.
  • Stravu i pití si rodič přinese svoje.
  • Rodič okoukává praktiky školy, režim, snaží se dítě vést k napodobování.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na nové kamarády. Kolektiv MŠ Pastelky

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.