Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počteníčko.

Kolektiv školy.

 

Adaptační program a přijímací řízení pro rok 2019/20

Dobrý den, vážení rodiče.

V květnu letošního roku proběhne přijímací řízení pro nadcházející školní rok. Zvu Vás tímto na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 2.5.2019, a následný zápis,

který proběhne ve čtvrtek 9.5.2019, vždy od 8.00 do 12.00 hodin. Přineste, prosím, s sebou svůj občanský průkaz s adresou trvalého bydliště, pro kontrolu.  

Přihlášky k zápisu si můžete na Dno otevřených dveří vyzvednout v MŠ nebo již nyní stáhnout na webu MŠ. !!!!! Přihlášky, prosím, nenoste do MŠ dříve než v den zápisu !!! NOVĚ ŽÁDÁM RODIČE, KTEŘÍ V LOŃSKÉM ROCE OBDRŽELI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ,a mají i letos zájem k zápisu přijít, aby si LETOS PODALI NOVOU ŽÁDOST.

Zájemcům o docházku do naší MŠ nabízíme Adaptační program. Bude probíhat vždy první a druhou středu v měsíci (začínáme ve středu 6.3., a 13.3., dále 3.4, a 10.4., v květnu vzhledem ke Státním svátkům v úterý 30.4 a úterý 7.5., V ČERVNU JIŽ ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE NEMÁME.

Přijímací řízení probíhá správním řízením a ředitelka se při něm drží kritérií pro přijetí. Aktualizovaná kritéria zadávám přílohou.

Těšíme se na Vás, Blanka Nešporová, ředitelka

 

 

 

 

Novinky roku 2019

Dobrý den, vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vám popřála do letošního roku plno radosti, lásky a pohody.

Mám pro Vás několik novinek, se kterými Vás chci seznámit. První je ta, že naše mateřská škola zrušila pevnou linku. Každá třída teď má svůj mobil, na který můžete volat, pokud budete chtít omluvit svoje dítě. Stejně tak fungují naše třídní e-maily. Zvlášť mám potom mobil já, ředitelský. Ten je určený pro domluvu nástupů dětí do MŠ, ukončení docházek a jiné řešení problémů.  Kontakty si najděte zde, na stránkách, nebo se zeptejte ve třídě.

Ve druhé polovině roku nás čekají tradiční akce, jako je karneval, s předškoláky vystoupení na oslavě mandloní a vína, také příprava na zápis do ZŠ a škola v přírodě. Se všemi dětmi potom oslavy Dne dětí, výlety a ukončení školního roku. S předškoláky i slavnostní rozloučení.

Jestli bude součástí školního roku i stále odkládaná III. část rekonstukce školy ještě jistě nevíme. Finanční výbor města sice vyčlenil potřebnou částku na rekonstukci, ale pokud  nebude kam děti přesunout v posledních měsících roku (realizace je plánovaná na 3 - 4 měsíce), nemůžeme na ni přistoupit. Nicméně jsme přichystaní ji zvládnout.

Novým zájemcům o docházku do naší MŠ chci sdělit, že zápis proběhne v květnu a o přesném  termínu budou včas nformováni. Případné přihlášky již mohu stahovat z našich stánek, není ale potřeba je ještě zasílat. Máme nové přihlášky, je nutné je na zadní straně nechat potvrdit lékařem. Jedná se o povinnost dětí absolvovat řádné očkování podle schématu. Tuto povinnost nemají děti po dosažení 5-ti let.

Těším se na Vás i v dalších dnech. Blanka Nešporová

 

Aktualizovaný Školní řád

Jako každoročně Vás upozorňuji na povinnost seznámit se s platnou novou verzí Školního řádu naší školy. Přikládám ho přílohou, ale můžete si jej půjčit i ze šatny školy. Seznámení s jeho obsahem je povinné, učitelky budou vyžadovat Váš podpis s tímto seznámením. Děkujeme za pochopení. Blanka Nešporová

Výsledky z dotazníkového šetření- hodnocení rodičů

Předkládám Vám výsledky dotazníkového šetření z května 2018. V letošním roce byla velká návratnost těchto dotazníků, za což moc děkujeme. Vyhodnotila jsem je v červnu 2018. Celkově bylo vráceno a vyplněno 54% rodičů, což je krásný výledek. Jsem ráda, že spousta Vás oceňuje práci koletivu- hlavně učitelek, vítám i kritiku- pokud je oprávněná. některé výtky opět plynou z neinformovanosti.  Naše vyjádření najdete v příloze.

Těším se na další spolupráci. Blanka Nešporová

Seznamy dětí na třídách

Z důvodu ochrany osobních údajů nyní seznamy maži, budou Vám k dospizici ve třídách. Děkuji za pochopení, ředitelka školy

Přeplatky stravného za 1.pololetí 2018

Vážení rodiče, právě jsem zadala bance přeplatky Vašeho stravného. S přesnou částkou se můžete seznámit na e-mailu MŠ ( odepíši jakmile budu u PC) nebo u vedoucí ŠJ v srpnu. Prosím o kontrolu,zda k Vám dorazily, přece jen bylo příkazů 130:-). Děkuji za pochopení a pěkné prázdniny. Blanka Nešporová

Výsledky přijímacího řízení na naší MŠ

Dobrý den.  Vyvěšuji výsledky přijímacího řízení na naší MŠ. Na MŠ bylo 25 volných míst, sešlo se nám 42 přihlášek. Moc si toho vážím a o to víc mě mrzí, že některé z Vás nemohu přijmout. Nepřijatým zašlu rozhodnutí o nepřijetí poštou.Výsledky najdete dole v příloze. Pro rodiče nově přijatých děti pořádám v úterý 19.6.2018 v 16.00 hodin  v naší MŠ informativní schůzku. Ještě obdržíte pozvánku.

B.Nešporová, ředitelka školy

 

Ochrana osobních údajů

25.5.2018 vešlo v platnost nařízení EU  o ochraně osobních údajů - původně u nás ošetřeno dle zákona č. 101/2000 Sb.

Z toho důvodu, prosím, věnujte pozornost níže přioženému souboru. Jedná se o informace, která data a osobní údaje naše MŠ spravuje a z jakého důvodu.

B.Nešporová, ředitelka

Změna- upozornění

Dobrý den, upozorňuji, že poslední termín adaptačního pololedne  přesouváme na čtvrtek 10.5.2018 ! Je to z důvodu besídek ke Svátku matek. Žlutá i modrá třída bude mít besídku ve středu, dopoledne tedy potřebují klid na zkoušení a úpravu prostor. Děkujeme za pochopení, za kolektiv MŠ ředitelka

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

Ředitelství mateřské školy vyhlašuje termín zápisu do MŠ na školní rok 2018/19 a to na čtvrtek 17.5.2018 od 8.00 do 12.00 hodin. Současně bude den otevřených dveří. Děti si mohou ve školce pohrát a zatančit s klaunem.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ- o škole- dokument ke stažení). Dostavte se, prosím osobně, obdržíte číslo jednací a evidenční list dítěte.

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Správní řád a jeho rozhodovací lhůta je 30 dní. Ředitelka porovnává a vyhodnocuje žádosti dle kritérií pro přijetí. Ta jsou letos nastavena takto: viz dokument níže.

Výledky budou zveřejněny zde na webu MŠ a na bráně školy, a to pod jednacími čísly.

Těšíme se na Vás.                                                                                                                                                     Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

 

  • 1
  • 2

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.