Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počtení.

Kolektiv školy.

 

Výsledky dotazníkového šetření rodičů

Dobrý den, dlužím vám vyhodnocení dotazníků, které jste nám vypsali na konci školního roku 2020/21.

Děkuji všem, kteří nám zpětnou vazbu dali, bylo vás 52%.  Děkujeme za pěkné recenze a pochvaly. I všemi výtkami jsme se zabývali na pedagogické poradě. Vyhodnocení přikládám v příloze.

Blanka Nešporová, ředitelka školy

Nový školní rok

Dobrý den, vážení rodiče.

Zítra začneme nový školní rok. Třídy, zahrada i kuchyně jsou připravené na spuštění provozu. Začínáme v 6.15 hodin a prosíme o přivádění dětí nejdpozději do 8.30 hodin. Rodiče nových dětí se připraví na slzičky, naše již známe tvířičky přivítáme ve třídách ve stejném složení personálu jako vloni. Provoz MŠ je do 16.15, ale pro nové děti, prosím přijďte dříve, aby zde zbytečně dlouho neplakaly- budou si tak lépe zvykat a čas trávený v MŠ postupně prodlužujte.

Po MŠ se pohybujte v rouškách, pokud děti jeví náznak nachlazení, onemocnění Covid -19 či mají jiné problémy (vši, průjem) ponechte si je prosím, ještě několik dní doma. Učitelka má právo dítě jevící známky onemocnění odeslat domů !!

V šatně si najděte svoji značku a následně skříňku, dětem věci označte či podepište. Do třídy děti přiveďte a předejte učitelce.

vaší povinností je seznámit se se školním řádem- učiňte tak co nejdrříve, bude k nahlédnutí v šatně MŠ, přečtení potvrďte podpisem do archu učitelce.

Seznamy dětí a rozdělení do jednotlivých tříd máme na bráně MŠ, nahlédněte do nich při příchodu.

Připomínám, že od letošního září platí zákaz vjezdu rodičů před MŠ, k parkování při přivážení a odvážení dětí využijte parkoviště na Javorové ulici (u bývalého JZD). Děkujeme za pochopení.

Přeji všem bezproblémový začátek školního roku. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, vyvěšuji výsledky přijímacího řízení. Na MŠ bylo 26 volných míst, přihlášek jsme obdrželi 75. Žádosti jsme hodnotily podle kritérií, kde největší roli hrálo trvalé bydliště v Hustopečích a věk dítěte. Výsledky vyhodnotila aplikace Správa MŠ dle námi zadaných bodů.

Rodiče přijatých dětí pozveme na informativní schůzku v červnu 2021.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Ke dnešnímu dni se objevila další 3 volná místa, dodatečně tedy přijímáme děti označené s reg. čísly 50/2021, 14/2021 a 2/2021- zde rozhodoval počet bodů.

Dalších 6 dětí má dle školského zákona nárok na přijetí. Bohužel kapacita volných míst v naší MŠ je již obsazena.  Zřizovatel bude upozorněn, vy máte možnost hledat volná místa v jiných mateřských školách.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

Provoz Mš od 10.5.2021

Provoz MŠ od 10.5.2021 bude platit následující:

Mateřské školy jsou otevřeny pro všechny děti a v běžném provozu.

Znamená to, že se těšíme na všechny děti, které k nám již chodí, bez testů a bez roušek.

Doprovázející osoby, mějte prosím stále ochranu úst !!

Roušky, prosím, dětem nechejte v šatně- pokud půjdeme do města, děti je budou potřebovat.

Přijímací řízení započalo

Dobrý den, vážení rodsiče, děkuji za dodané žádosti do naší MŠ.

PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ  VÁŽNÝ ZÁJEM NASTOUPIT K NÁM DO MŠ A ŽÁDOSTI MI NEDODALI, ABY TAK UČINILI TENTO TÝDEN !!

 Na základě žádosti, kopie rodného listu dítěte a ověření OP rodiče vám bude přiděleno registrační číslo pro přijímací řízení.

Děkuji za pochopení, B.Nešporová, ředitelka školy

Aktuální informace k zápisu do MŠ

adresa: MŠ Hustopeče, Školní 25, 693 01 Hustopeče

telefon: 724 190 558

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: 8yakrzd

web: www.pastelkahustopece.cz

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021  

www.elektronickypredzapis.cz

Návod k vyplnění 

INFORMACE O DORUČENÍ ŽÁDOSTI A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DOKUMENTŮ:

VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST SPOLU S DALŠÍMI DOKUMENTY,
KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • EMAILEM - S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *

* VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE

PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD - DO

  • 1.4. - 30.4.2021

ŘÁDNÝ ZÁPIS OD - DO

  • 3.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 4.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 5.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 6.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • 7.5.2021 10:00 - 15:00 hod.

ŘÁDNÝ ZÁPIS SE KONÁ NA ADRESE: ředitelna školy Školní 25, 693 01 HUSTOPEČE

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 1.4.2021

Služba školního stravování- výdejní okénko

Jídelny školního stravování v mateřských školách mají v době uzavření stejný režim jako jídelny na ZŠ- tedy mohou vařit. Obědy si zákonní zástupci předškolních děti mohou za dotovanou cenu (pro vás běžná cena)  odebírat s sebou domů. Zaměstnanci se také mohou odebíráním jídel stravovat. Jedná se jen o výdejní okénko.

Pokud tedy máte zájem, volejte do MŠ ( 724 190 558 nebo 702 230 174) a odběr stravy si domluvíme.

Mgr. B.Nešporová, ředitelka

 

PS- MŠ nyní jede jako škola zajišťující provoz krizovým profesím. Pokud bude kapacita využitá těmito dětmi, budou mít přednost. Vařit můžeme jen počet jídel daný kapacitou ŠJ.

Informace o organizaci provozu v krizovém stavu

Dobrý den, vážení rodiče,

z rozhodnutí hejtmana KÚ JMK budeme od zítřejšího dne fungovat jako MŠ s „Péči o děti pracovníků vybraných profesí". Na našem pracovišti se bude jednat o děti od 2 do 6ti let,

děti navštěvující ZŠ spadají pod pracoviště ZŠ Komenského 2.  Tento provoz je na obou školách prozatím schválen do 21.3.2021.

 Provoz naší MŠ je od 6.15 do 16.15 hodin. Prozatím otvíráme provoz ve žluté třídě (přízemní třída, přední budova z ulice Školní- vchod ve dvoře). Naše děti použijí pro vstup čip, ostatní zvoňte na zvonek!!

Děti budou potřebovat vlastní plastovou lahev na pití (šroubovací uzávěr), dále pohodlné oblečení do třídy, papuče a pyžamo. Vše, prosím, podepsané.

Při příchodu si najdete skříňku a učitelce vyplníte Evidenční list. Ten si můžete stáhnout a vyplnit doma- je i dole v příloze.

V MŠ se pohybujte v respirátoru, desinfikujte si ruce. Vstupujte jen do dané šatrny a třídy!

 

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

724 190 558

 

 

Attachments:
Download this file (EL- krizový stav.docx)EL- krizový stav.docx27 kB

Zápis dětí do MŠ na rok 2021/2022

Dobrý den, vážení rodiče,

Zápis do naší MŠ  na školní rok 2021/2022 bude probíhat dne 4. 5. 2021 od 7.00 - 15.00 hod.
Podrobné informace o zápisu a platná kritéria zveřejníme na našich webových stránkách později.
Pro letošní školní rok 2020/2021 je kapacita školy naplněna. Nové děti nepřijímáme.

Blanka NEŠPOROVÁ, ředitelka

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy