Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počteníčko.

Kolektiv školy.

 

Aktualizovaný Školní řád

Jako každoročně Vás upozorňuji na povinnost seznámit se s platnou novou verzí Školního řádu naší školy. Přikládám ho přílohou, ale můžete si jej půjčit i ze šatny školy. Seznámení s jeho obsahem je povinné, učitelky budou vyžadovat Váš podpis s tímto seznámením. Děkujeme za pochopení. Blanka Nešporová

Výsledky z dotazníkového šetření- hodnocení rodičů

Předkládám Vám výsledky dotazníkového šetření z května 2018. V letošním roce byla velká návratnost těchto dotazníků, za což moc děkujeme. Vyhodnotila jsem je v červnu 2018. Celkově bylo vráceno a vyplněno 54% rodičů, což je krásný výledek. Jsem ráda, že spousta Vás oceňuje práci koletivu- hlavně učitelek, vítám i kritiku- pokud je oprávněná. některé výtky opět plynou z neinformovanosti.  Naše vyjádření najdete v příloze.

Těším se na další spolupráci. Blanka Nešporová

Seznamy dětí na třídách

Z důvodu ochrany osobních údajů nyní seznamy maži, budou Vám k dospizici ve třídách. Děkuji za pochopení, ředitelka školy

Přeplatky stravného za 1.pololetí 2018

Vážení rodiče, právě jsem zadala bance přeplatky Vašeho stravného. S přesnou částkou se můžete seznámit na e-mailu MŠ ( odepíši jakmile budu u PC) nebo u vedoucí ŠJ v srpnu. Prosím o kontrolu,zda k Vám dorazily, přece jen bylo příkazů 130:-). Děkuji za pochopení a pěkné prázdniny. Blanka Nešporová

Výsledky přijímacího řízení na naší MŠ

Dobrý den.  Vyvěšuji výsledky přijímacího řízení na naší MŠ. Na MŠ bylo 25 volných míst, sešlo se nám 42 přihlášek. Moc si toho vážím a o to víc mě mrzí, že některé z Vás nemohu přijmout. Nepřijatým zašlu rozhodnutí o nepřijetí poštou.Výsledky najdete dole v příloze. Pro rodiče nově přijatých děti pořádám v úterý 19.6.2018 v 16.00 hodin  v naší MŠ informativní schůzku. Ještě obdržíte pozvánku.

B.Nešporová, ředitelka školy

 

Ochrana osobních údajů

25.5.2018 vešlo v platnost nařízení EU  o ochraně osobních údajů - původně u nás ošetřeno dle zákona č. 101/2000 Sb.

Z toho důvodu, prosím, věnujte pozornost níže přioženému souboru. Jedná se o informace, která data a osobní údaje naše MŠ spravuje a z jakého důvodu.

B.Nešporová, ředitelka

Změna- upozornění

Dobrý den, upozorňuji, že poslední termín adaptačního pololedne  přesouváme na čtvrtek 10.5.2018 ! Je to z důvodu besídek ke Svátku matek. Žlutá i modrá třída bude mít besídku ve středu, dopoledne tedy potřebují klid na zkoušení a úpravu prostor. Děkujeme za pochopení, za kolektiv MŠ ředitelka

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

Ředitelství mateřské školy vyhlašuje termín zápisu do MŠ na školní rok 2018/19 a to na čtvrtek 17.5.2018 od 8.00 do 12.00 hodin. Současně bude den otevřených dveří. Děti si mohou ve školce pohrát a zatančit s klaunem.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ- o škole- dokument ke stažení). Dostavte se, prosím osobně, obdržíte číslo jednací a evidenční list dítěte.

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Správní řád a jeho rozhodovací lhůta je 30 dní. Ředitelka porovnává a vyhodnocuje žádosti dle kritérií pro přijetí. Ta jsou letos nastavena takto: viz dokument níže.

Výledky budou zveřejněny zde na webu MŠ a na bráně školy, a to pod jednacími čísly.

Těšíme se na Vás.                                                                                                                                                     Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

 

Adaptační program na jaro 2018

Adaptační program pro letošní jaro začne v únoru a bude probíhat každou první a druhou středu v měsíci. Z důvodu prázdnin tedy jen 14.2.2018, dále 7. a 14.3., v dubnu 4. a 11.4.  atd. 

Adaptační profgram bude ukončen 9.5.2018 ! Podmínky najdete ve článku pod záložkou "Vzdělávání".

Adaptační program probíhá za provozu MŠ. Proto i nadále preferujeme návštěvu dětí, které se chtějí zapsat na naši MŠ !!

Chřipková epidemie

Prosím všechny rodiče o důsledné doléčení dětí !Jen tak předejdeme dalšímu šířená chřipky v MŠ.  Nyní chybí téměř všechny děti ze žluté třídy, v červené třídě je stav na 1/3 přítomných, již ubývají i děti v modré třídě.

Příští týden d 5.-9.2. pojede MŠ v omezeném režimu z důvodu jarních prázdnin. Znamená to, že všechny nahlášené děti budou sloučeny ve dvou spodních třídách. 

Doufám, že se 12.2. již sejdeme v plném počtu. B.Nešporová, ředitelka školy

  • 1
  • 2

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.