Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počteníčko.

Kolektiv školy.

 

Zápisy do MŠ

Dobrý den, posílám informace k zápisům do naší mateřské školy:

Zápis proběhne v týdnu od 4. do 7.5.2020:

  • zápis zralizujeme elektricky ( e-mail a datová schránka) nebo poštovní obálkou - NE osobně
  • Dodejte: - žádost o přijetí z těchto stránek MŠ, vyplnit a nechat proočkovanost potvrdit lékařem   
  •              - kopii rodného listu dítěte - nemusí být ověřená
  •              - čestné prohlášení o trvalém pobytu daného dítěte a jednoho z rodičů v Hustopečích
  • Správní řízení bude spuštěno 11.5.2020, výsledky vyvěšeny nejdpouději 11.6.2020.
  • Žádosti musí obsahovat všechny povinné informace a budou posuzovány podle kritérií pro přijetí.

             Den otevřených dveří se z důvodů opatření nekoná. Adaptační program je také zrušený.

                                                                                                     Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

Provoz školy, akce a mimořádná opatření

Dobrý den, vážení rodiče.

Zdravím vás v této nelehké době, a doufám, že jste všichni v pořádku. Naše MŠ jede v prázdninovém provozu- jsme sloučeni s MŠ na Sídlišti, a v provozu je jedna třída. děti i zamětnanci pracují v rouškách, provoz je ve zvýšené míře desinfikován, děti chodí jen na školní zahradu. Mateřská škola NENÍ  uzavřená, tudíž nemůžeme vystavovat OČR !!  Školné bude po dobu uzavření provozu hrazeno následovně = kdo chodí- uhradí celou částku, kdo chodí omezeně- uhradí poměrnou část, kdo chodit nebude, bude mu účtován polatek ve výši 100,- Kč. Vyučtování proběhne v pololetí.

Mám pro vás několik nový zpráv, týkajících se provozu MŠ v nejbližší době:

1) Přihlášky do ZŠ odevzdávejte do 7.4.2020 přímo na školách.

2) Adaptační program pro nové kamarády a jejich rodič letos nabízet nebudeme !!

3) Do odvolání rušíme všechny plánované akce MŠ s rodiči i bez !!

4) Od pondělí 6.4. do pátku 24.4. bude provoz zabezpečovat personál MŠ na Sídlišti. Přihlašování a odhlašování dětí je možné na telefonu modré třídy: 702 230 067.

Náš personál nastoupí opět 27.4.2020 - pokud nás nepřekvapí nějaký nový pokyn vlády.

5) Veškerá komunikace se mnou je možná přes telefon 724 190 558, nebo e-mailen nesporova@hustopece.cz, jsem na homeoffice, ale průběžně docházím do MŠ pracovat, denně jsem k zastižení.

6)Zápisy do MŠ proběhnou první týden v květnu. Nyní vyčkáváme pokyny z ministerstva školství, upřesnění formy a průběhu zápisů vyvěsíme včas. Zápis bude určitě bezkontaktní, bez dětí. Vyčkejte na pokyny, prosím...

     Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                               Blanka Nešporová, ředitelka

 

Nabízíme opět adaptační program pro nové zájemce

Dobrý den v letošním roce. Zima se blíží ke svému konci a my opět nabízíme novým zájemcům, kamarádům a jejich maminkám, seznámení s naší mateřskou školou.

Hlavně pro ty, kteří mají zájem podat si u nás žádost o přijetí.  Adaptační program proběhne v dubnu a květnu letošního roku a to opět první dvě středy v měsíci. Budeme se tedy na Vás těšit v dubnu 1.4. a 8.4., v květnu potom 6.5. a 13.5.2020. Více informací a podmínky naleznete pod záložkou Vzdělávání- Adaptační program.  Kolektiv MŠ

Stávka 6.11.2019

Vážení rodiče, přesto že souhlasíme s důvody vedoucími ke stávce učitelů, budeme ji podporovat jen formálně.

Provoz na naší MŠ tedy bude ve středu 6.11. normální.

Zároveń však sledujeme s nespokojenotí tristní vývoj podmínek ve školství- přeplněné třídy, inkluzi, platové poměry pedagogů i nepedagogů, zvyšující se požadky na pedagogickou práci a současně degradaci naší profese.

Kolektiv MŠ Hustopeče, Školní 25

Provoz spustíme naplno 1.10.2019

Dobrý večer, vážení rodiče. Dnes 27.9. proběhla kolaudace naší rekonstruované části budovy. Kromě jedné revizní zprávy, která byla hasičům dodána odpoledne, je již vše v naprostém pořádku. V pondělí by měl být vydán kolaudační souhlas a od 1.10.2019 pojede naše MŠ již naplno. Těšíme se na všech 112 dětí, na Vás a naši vzájemnou spolupráci. 

Nezapomeňte poslat splátku za školného a stravného za říjen do 15.10.! Děkuji. Připomínám, že kdo nám, vyšel vstříc a děti si nechal doma, neplatí za září žádný poplatek.

V týdnu do 4.10. budeme ještě odebírat stravu ze ZŠ Komenského (do budovy stále stěhujeme vybavení).  Ceny za těchto 5 dní budou tedy ještě malinko vyšší. Buďte bez obav a žádné navýšení nedoplácejte, děti někdy onemocní a uhrazené částky se tak v řádu několika málo měsíců srovnají.

Těším se již nyní na naši první společnou akci, která bude 17.10. v odpoledních hodinách. Pozvánku obdržíte od učitelek ve třídě.

Blanka Nešporová

Rekonstrukce jde do finále

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o aktuálním stavu rekonstrukce. Datum jejího dokončení bylo plánováno na 15.9.2019.  Práce jsou nyní v týdenním skluzu. Firma na dokončení nasadila větší počet zaměstnanců, pracují nepřetržitě i o víkendu a bylo mi slíbeno, že do konce týdne budou se vším hotovi.  Předpokládané datum kolaudace je v pátek 20.9.2019. Podle posledních vizuálních kontrol bude možné od pondělka uklízet, a předpokládám, že od středy i stěhovat vybavení zpět.

Datum spuštění provozu všem včas oznámíme. Blanka Nešporová, ředitelka

Seznamy dětí pro školní rok 2019-20

Dobrý den, vážení rodiče. Vyvěšuji slíbené seznamy dětí pro tento školní rok.

Jen připomínám, že budou platné v plné míře od data spuštění celého provozu. Od  2.9.2019 do spuštění budou děti spojeny podle nutnosti a možností školy.

Blanka Nešporová, ředitelka

Attachments:
Download this file (seznamy- září 2019.xlsx)seznamy- září 2019.xlsx12 kB

Začátek školního roku 2019/20

Dobrý den, vážení rodiče.

Blíží se začátek školního roku a s ním nástup dětí do MŠ. Situace se vyvíjí zatím podle plánu, nicméně podle plánu B. To znamená, že ne standardně, jak byste očekávali.

     Dnes jsem se účastnila z dalšího kontrolního dne na MŠ. Práce jdou v tomto sledu: hrubá stavba příček je hotová, dozdívají obvodové zdivo, které se ukázalo v horším stavu než projektant předpokládal. Nyní  je natažena elektrika, dodělávají rozvody vody, natahují internet a zabezpečení. Současně natahují omítky - perlinku na zdi. Betony- podlahy jsou hotové. V pondělí nastupují zaměstnanci na stropní konstrukci. Okolí MŠ je rozkopáno, budou izolovat a dodělávat sokl budovy. O nepořádku okolo ani nemluvím....:-(

       Situace je taková, že v pondělí nám po 2 měsících spustí vodu a elektriku do horních tříd, které se pokusíme v krátkém čase uklidit a připravit na provoz. Tím bychom zabezpečily 56 míst. Pokud se nám podaří, připravíme i modrou třídu. Měly bychom tak k dispozici dalších 28 míst. Poslední možností je využít M- klub na Herbenové ulici pro dalších cca 15-20 dětí. Tam by ale bylo nutné přestěhovat veškeré vybavení 1 třídy, což je časově dost náročné.  K tomu potřebuji Vaši spolupráci- vypište mi, prosím jmenovitě které dítě může zůstat v září doma, popřípadě alespoń prvních 14 dní. Podle toho budeme připravovat počet míst.

       Problémem je i to, že firma pracuje a koordinuje práce v budově, ale rozkopané je i bezprostřední okolí MŠ. Tudíž přístup do budovy bude možný jen s velkou obezřetností a jen ve vytyčeném prostoru !! Pohyb na školní zahradě nebude v září možný vůbec.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami a nutně MŠ potřebujete již v září, napište mi to také. jmenovitě si to poznamenám. Budu potřebovat vyrobit seznamy dětí pro začátek roku! Moc se těšíme na běžný provoz. Věřte, že si ho přejeme stejně jako vy!

Spostu trpělivosti všem ! Za zaměstnance MŠ- Blanka Nešporová

  • 1
  • 2

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.