Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počteníčko.

Kolektiv školy.

 

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

 Dobrý den, vážené rodiče. Právě jsem všem odeslala přeplatky školného a stravného za období 1-6/2020. Letos se jedná o větší částky a to z toho důvodu, že mateřská škola v době koronaviru jela jen v omezeném provozu.

Případné nesrovnalosti reklamujte u paní  Marty Lazorkové- vedoucí školní jídelny, která má tuto problematiku na starosti.

Přeji Vám pěkný zbytek prázdnin, Blanka Nešporová, ředitelka

výsledky přijímacího řízení 5/2020

Vážení rodiče- žadatelé,

níže v příloze je seznam registračních čísel přijatých dětí.  Někteří z Vás mají u jména *, u těchto jsem pozastavila  správní řízení a prosím Vás- DODEJTE MI osobně DO 5.6.2020 VYPLNĚNOU DRUHOU STRANU ŽÁDOSTI - POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE. Pokud potvrzení neobdržím, nabídnu vaše místo jinému dítěti. 

Rodiče přijatých dětí si pozvu na informativní schůzku v měsíci červnu. Obdržíte pozvánku.

Ostatní žadatelé, kteří své reg. číslo nenašli nejsou přijati, obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i s odůvodněním.

Mateřská škola je nyní naplněna.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

Správní řízení o přijetí do MŠ

POZOR POZOR POZOR POZOR

Dobrý den, právě probíhá správní řízení o přijetí nových dětí do mateřské školy. V nejbližší době Vám budpou doručeny registrační čísla Vašich žádostí.

Spousta z vás byla oslovena k dodání dokumentů- k tomuto dodání vás vyzývám do 20.5.2020 !!

Jedná se o e-maily, čestná prohlášení k trvalému pobytu a čestná prohlášení o řádném očkování. Po daném termínu budou vyřazeny ty žádosti, které nebudou formálně vpořádku.

Děkuji za pochopení, Blanka Nešporová, ředitelka

POZOR- ZMĚNA

AKTUALIZUJI INORMACE O NÁSTUPU DO MŠ:

podle posledního vývoje dávám na vědomí následující:

Opatření budou ukončena k 17.5.2020, tudíž v týdnu od 11.5. pojede MŠ ještě v omezeném provozu. Kdo můžete, tento týden ještě vydržte doma !!!!

Od 18.5.2020 otvíráme MŠ ! Může nastoupit každý, kdo potřebuje. POZOR:  I tak bude provoz podléhat hygienickým doporučením ministerstva- viz e-maily tříd.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

Znovuotevření mateřské školy od 25.5.2020

Dobrý den, milí rodiče. S tím, jak se pomalu uvolňují pravidla uvažujeme o znovuotevření mateřské školy. Ministerstvo nám stanovilo podmínky pro provoz - pokud Vás zajímají, najdete je v příloze. Tyto podmínky jsme dnes probrali na pedagogické radě a řádně se připravíme na otevření.  Spuštění plného provozu plánujeme po dohodě s vedením města od pondělka 25.5.2020. Do té doby bude mateřská škola provozována v omezeném provozu, tak jako doposud.

Další provoz naší mateřské školy bude následující: 

----------------------------------------------------------------------------------

 Od pondělka 25.5. do 26.6.2020 bude provoz obnoven a veden podle pokynů MŠMT- dle příručky Ochrana zdraví v MŠ.

Od pondělka 29.6. do 24.7.2020 bude na MŠ prázdninový provoz zabezpečený personálem MŠ U rybiček. Z naší MŠ můžeme nabídnout pouze místa pro 15 dětí. Pokyny k přihlášení najdete v e-mailu ze třídy.

Od 27.7. do 21.8.2020 bude MŠ v provozu za dohledu našeho kolektivu. Budeme sloužit pro děti naší mateřské školy. K docházce je nutné se nahlásit- viz pokyny v e-mailech třídy.

Poslední týden před novým školním rokem je přípravný týden- MŠ bude od 24.8 - 31.8 uzavřena. Proběhne opět desinfekce, sanitace kuchyně, lůžkovin a hraček.

Zapište si, prosím, veškeré termíny.

Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

Attachments:
Download this file (ochrana_zdravi_ms.pdf)ochrana_zdravi_ms.pdf1097 kB

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Dobrý den, ze posledních zpráv dávám na vědomí, že dětští praktičtí lékaři nyní nevystavují potvrzení o očkování- stačí mi tedy čestné prohlášení rodiče, že dítě prošlo řádným očkováním a kopií očkovacího průkazu- z obou stran !!

Díle prosím rodiče o uvedení aktuální e-mailové adresy pro další korespondenci. Kamkoliv na žádost o přijetí.  Děkuji, Blanka Nešporová

Zápisy do MŠ

Dobrý den, posílám informace k zápisům do naší mateřské školy:

Zápis proběhne v týdnu od 4. do 7.5.2020:

  • zápis zralizujeme elektricky ( e-mail a datová schránka) nebo poštovní obálkou - NE osobně
  • Dodejte: - žádost o přijetí z těchto stránek MŠ, vyplnit a nechat proočkovanost potvrdit lékařem   
  •              - kopii rodného listu dítěte - nemusí být ověřená
  •              - čestné prohlášení o trvalém pobytu daného dítěte a jednoho z rodičů v Hustopečích
  • Správní řízení bude spuštěno 11.5.2020, výsledky vyvěšeny nejdpouději 11.6.2020.
  • Žádosti musí obsahovat všechny povinné informace a budou posuzovány podle kritérií pro přijetí.

             Den otevřených dveří se z důvodů opatření nekoná. Adaptační program je také zrušený.

                                                                                                     Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

Provoz školy, akce a mimořádná opatření

Dobrý den, vážení rodiče.

Zdravím vás v této nelehké době, a doufám, že jste všichni v pořádku. Naše MŠ jede v prázdninovém provozu- jsme sloučeni s MŠ na Sídlišti, a v provozu je jedna třída. děti i zamětnanci pracují v rouškách, provoz je ve zvýšené míře desinfikován, děti chodí jen na školní zahradu. Mateřská škola NENÍ  uzavřená, tudíž nemůžeme vystavovat OČR !!  Školné bude po dobu uzavření provozu hrazeno následovně = kdo chodí- uhradí celou částku, kdo chodí omezeně- uhradí poměrnou část, kdo chodit nebude, bude mu účtován polatek ve výši 100,- Kč. Vyučtování proběhne v pololetí.

Mám pro vás několik nový zpráv, týkajících se provozu MŠ v nejbližší době:

1) Přihlášky do ZŠ odevzdávejte do 7.4.2020 přímo na školách.

2) Adaptační program pro nové kamarády a jejich rodič letos nabízet nebudeme !!

3) Do odvolání rušíme všechny plánované akce MŠ s rodiči i bez !!

4) Od pondělí 6.4. do pátku 24.4. bude provoz zabezpečovat personál MŠ na Sídlišti. Přihlašování a odhlašování dětí je možné na telefonu modré třídy: 702 230 067.

Náš personál nastoupí opět 27.4.2020 - pokud nás nepřekvapí nějaký nový pokyn vlády.

5) Veškerá komunikace se mnou je možná přes telefon 724 190 558, nebo e-mailen nesporova@hustopece.cz, jsem na homeoffice, ale průběžně docházím do MŠ pracovat, denně jsem k zastižení.

6)Zápisy do MŠ proběhnou první týden v květnu. Nyní vyčkáváme pokyny z ministerstva školství, upřesnění formy a průběhu zápisů vyvěsíme včas. Zápis bude určitě bezkontaktní, bez dětí. Vyčkejte na pokyny, prosím...

     Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                               Blanka Nešporová, ředitelka

 

Nabízíme opět adaptační program pro nové zájemce

Dobrý den v letošním roce. Zima se blíží ke svému konci a my opět nabízíme novým zájemcům, kamarádům a jejich maminkám, seznámení s naší mateřskou školou.

Hlavně pro ty, kteří mají zájem podat si u nás žádost o přijetí.  Adaptační program proběhne v dubnu a květnu letošního roku a to opět první dvě středy v měsíci. Budeme se tedy na Vás těšit v dubnu 1.4. a 8.4., v květnu potom 6.5. a 13.5.2020. Více informací a podmínky naleznete pod záložkou Vzdělávání- Adaptační program.  Kolektiv MŠ

  • 1
  • 2

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.