Nadstandardní aktivity

Nabízíme nastandardní aktivtiy pro starší, nadané a aktivní děti. Podotýkáme však, že tyto aktivity jsou nad rámec vzdělávací složky školy a mohou probíhat i nepravidelně. Slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí, nejsou však nadřazeny dennímu režimu dne.

Přehled aktivit

Angličtinka hrou

Seznamujeme děti s angličtinou, jednoduchými slovíčky a reakcí na pokyny – pozdrav, sednout, vstát, jít do kruhu nebo za učitelkou, představit se, podat si pastelky atd., seznámení s barvičkami, počítáním, zvířátky, hračkami. Pracujeme podle materiálů „Cookiem and friends“ (Kocourek Kukí), pracovní sešit dětem objednáváme a se kterým pracují i doma.

Keramické tvoření

Probíhá plynule po dobu celého školního roku ve třídách, kde děti zkouší vyrobit pomocí prstíků drobné ozdoby do domu. Také vyrábíme dárečky rodičům či na Penzion a jako propagaci školy. Keramickou pec máme v MŠ.

Výtvarné tvoření

Je určeno nadaným dětem. Využívají netradiční výtvarné techniky, účastní se soutěží, vyrábí propagační kalendáře a PF přání našim partnerům.

Logopedické preventivní chvilky

Tyto chvilky zařazujeme jako opakovací a procvičovací chvilky na základě Vaší docházky ke klinickému logopedovi. Děti tak častěji procvičují a dříve odstraní vady řeči. Doporučujeme už od 4-5ti let! Spolupracujte s učitelkou.

Tancování pro radost

Jedná se o hudebně pohybové chvilky ve stylu country, mažoretek, hip-hopu... děti si procvičí sladění pohybu s hudbou. Navozuje radost z pohybu a tance. Děti si vyhrají s hudebními nástroji, poznají lidové písně, tance.

Plavání pro předškoláčky

Kurz nám nabízí Městské sporovní zařízení. Děti tam i zpět dopravujeme autobusem. Jde o výuku prvních základů plavání – splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz po skluzavce, skoky do vody. Kurz má děti vést k odbourávání strachu z vody. Odměnou je dětem diplom s kapříkem.

Přípravný kurz „Předškoláček“

Soubor edukativně - stimulačních činností nabízíme pro děti před vstupem do ZŠ. Nabízí práci rodiče a dítěte na zvládnutí prvních náznaků režimu ve škole. Umožňuje jim spolupracovat, sledovat jak dítě reaguje, plnit společné úkoly, soustředit se na práci, porovnat výkon s jinými dětmi. Zde si rodiče platí materiál, podle kterých je pracováno.

Škola v přírodě

Nabízíme pouze předškolním dětem. Jedná se o 3- 5denní pobyt dětí v lese, na rekreačním zařízení, bez maminky :-), vesměs vždy v květnu či červnu. Děti vedeme k samostatnosti, hravou formou vždy na jiné téma (kovbojové, piráti, skřítkové), děti bavíme úkoly a pozorováním přírody, zajedou si na výlet, napíšeme Vám pohled.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy