Nadstandardní aktivity

Nabízíme nastandardní aktivtiy pro starší, nadané a aktivní děti. Podotýkáme však, že tyto aktivity jsou nad rámec vzdělávací složky školy a mohou probíhat i nepravidelně. Slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí, nejsou však nadřazeny dennímu režimu dne.

Přehled aktivit

Keramické tvoření

Probíhá plynule po dobu celého školního roku ve třídách, kde děti zkouší vyrobit pomocí prstíků drobné ozdoby do domu. Také vyrábíme dárečky rodičům či na Penzion a jako propagaci školy. Keramickou pec máme v MŠ.

Logopedické preventivní chvilky

Tyto chvilky zařazujeme jako opakovací a procvičovací chvilky na základě Vaší docházky ke klinickému logopedovi. Děti tak častěji procvičují a dříve odstraní vady řeči. Doporučujeme už od 4-5ti let! Spolupracujte s učitelkou. Dále na škole pracují dvě logopedické preventistky- ty s dětmi procvičují to, co klinická logopedka dětem nastaví jako učivo. 

Plavání pro předškoláčky

Kurz nám nabízí místní Plavecká škola. Děti dopravujeme autobusem, pokud se nám podaří zajistit dopravu. Jde o výuku prvních základů plavání – splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz po skluzavce do vody, skoky do vody. Kurz má děti vést k odbourávání strachu z vody. Odměnou je dětem diplom s kapříkem a nabyté dovednosti.

Přípravný kurz „Předškoláček“

Soubor edukativně - stimulačních činností nabízíme pro děti před vstupem do ZŠ. Nabízí práci rodiče a dítěte na zvládnutí prvních náznaků režimu ve škole. Umožňuje jim spolupracovat, sledovat jak dítě reaguje, plnit společné úkoly, soustředit se na práci, porovnat výkon s jinými dětmi. Zde si rodiče platí materiál, podle kterých je pracováno.

Škola v přírodě

Nabízíme pouze předškolním dětem. Jedná se o 3 denní pobyt dětí  na rekreačním zařízení, bez maminky :-), vesměs vždy v květnu či červnu. Děti vedeme k samostatnosti, hravou formou vždy na jiné téma (kovbojové, piráti, skřítkové), děti bavíme úkoly a pozorováním přírody, zajedou si na výlet, vyrobí tematické tričko, napíšeme Vám pohled.

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy