Projekty na škole

Jedna z forem naší práce je práce na projektech. Je součástí našeho ŠVP PV. Učí děti samostatnosti, odpovědnosti za svůj díl práce, vtahuje do spolupráce rodinu... dětmi oblíbené učení se nám úročí na výsledných pracích – fotoknihách, prezentacích. Naše projekty jsou prozatím dvojí – projekty s finanční spoluúčastí (přeshraniční mikroprojekty regionu Bílé Karpaty s partnerskou MŠ ve Staré Turé) a e-twinningové projekty.

Výsledky mikroprojektu přeshraniční spolupráce z roku 2013/14:

Spolupráce s přeshraničním partnerem

logo fond miniprojektu

Nová výzva z roku 2013 nás inspirovala k podání další žádosti o grant. Byla schválena a my jsme v září 2013 odstartovali projekt s názvem „Poznáváme zemi našich přítel – jak se žilo kdysi“. Cílem bylo získat poznatky o práci ve slovenské MŠ, obohatit naši práci o nové nápady, zjistit něco z historie jejich země. Projekt probíhal v pěti aktivitách:

  1. Sestavení leporela o životě na zámcích v našem okolí – září, říjen 2013. Leporelo vytvářely obě MŠ, bylo dvojjazyčné
  2. Setkání pedagogů obou škol na společném sezení v Hustopečích (ČR) – prosinec 2013
  3. Setkání pedagogů obou škol na společném sezení ve Staré Turé (SK)- březen 2014
  4. Setkání vedla ke vzájemnému poznání naší práce a plánování aktivit na výletech s našimi dětmi
  5. Společný výlet předškolních dětí obou MŠ na zámek v Lednici (ČR)- květen 2014
  6. Společný výlet předškolních dětí obou MŠ na Devínký hrad (SK) – červen 2014.

Celková hodnota tohoto projektu byla cca 7800 Euro, spoluúčast byla 15%, zbytek financovaly Evropské fondy.

Udržitelnost obou projektů je 5 let. Po tuto dobu budeme spolupracovat podle Dohody o partnerství.

Dokumenty ke stažení