Dovolte, abychom se představili. Naše mateřská škola je prostorná, světlá a má 4 třídy. Budova je po rekonstrukci a září novou fasádou. Děti jsou ve čtyřech třídách částečně věkově smíšeny.

Mateřská škola

Mateřská škola

Základní informace o škole, personálu a výuce.

zobrazit více

Třídy

Třídy

Přečtěte si o jednotlivých třídách v naší škole.

zobrazit více

Lidé ve škole

Lidé ve škole

Naše škola má 18 zaměstnanců. Že se to nezdá?

zobrazit více

Školní řád

Školní řád

Organizace provozu mateřské školy.

zobrazit více

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře. Stáhněte si žádost o přijetí nebo si ji osobně vyzvedněte ve škole.

zobrazit více

Dokumenty

Dokumenty

Žádost o přijetí, Pravidla pro přijímání dětí do MŠ, Jednodenní zmocnění

zobrazit více

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy