Organizace školního roku

Ani letos se nebudeme nudit. Školní rok zahajujeme v pondělí 4. 9. 2017, končit budeme v pátek 29.6.2018.

Prázdniny

Podzimní: .......................... 29.-30.10.2020, provoz omezen na 2 třídy
Vánoční: ............................ 23.12.2020-3.1.2021 včetně, škola bude uzavřena
Pololetní: .......................... 29.1.2021, provoz pojede neomezeně
Jarní: ................................ 22.2-28.2.2021, provoz omezen na dvě třídy
Velikonoční prázdniny: ...... 1.4.2021, provoz bude omezen na 2 třídy

Letní prázdniny: konec školního roku bude 30.6.2021, škola bude uzavřena v srpnu 2021. V červenci bude provoz možný na naší MŠ jen pro nejnutnější případy.  V srpnu bude možné max 15 dětí přihlásit na MŠ Na Sídliště.

V termínech, kdy bude MŠ zajišťovat provoz v omezené míře, budou uzavřeny horní třídy. Provoz pojede ve spodních třídách. Upřednostňujeme děti rodičů pracujících. Zaměstnaní rodiče mohou požádat o docházku v srpnu na MŠ Sídliště, a to prostřednictvím žádosti u ředitelky naší školy již během měsíce května a června!

Plánujeme realizaci poslední části rekonstrukce MŠ. Jednalo by se o rekonstrukci školní kuchyně, skladů, šaten a kanceláří v hospodářské budově. Provoz tříd bude neomezen. Stravování v daných měsících (červen, červenec)bychom zajistily dovozem.

Aktivity během roku

Září

Vítáme nové kamarády, užíváme si pohádku na uvítanou, učíme se spolu žít, vytváříme pravidla, pořádáme výstavu ovoce, zeleniny a výrobků z nich. Začátek ekologických mezinárodních projektů. Začíná kurz plavání.

Říjen

Sledujeme přírodu, vyrábíme lucerničky, tvoříme z plodů podzimu – letos z jablíček, a odpoledne pořádáme tvoření i s rodiči, taneční kroužek se účastní Burčákových slavností. Zahajujeme projekt s enviromentání tematikou.

Listopad

Chystáme si draky, pořádáme velké dračí dopoledne, chodíme do divadel.

Prosinec

Vnímáme vánoční atmosféru, zdobíme MŠ, vítáme čerta a Mikuláše, pečeme cukroví, chystáme dárečky rodičům, zveme rodiče na vánoční besídku. Za odměnu si pod stromečkem hledáme vánoční dárky, po prázdninách opět začínáme.

Leden

Vyrábíme krmítka ptáčkům, pořádáme týden hrátek na sněhu, chystáme se k zápisu – pořádáme besedu pro rodiče předškoláků, organizujeme edukačně- stimulační skupiny pro potřebné děti.

Únor

Jdeme s předškoláky na exkurze do ZŠ, hrajeme si na sněhu, pořádáme karneval, vítáme divadlo v MŠ. Rodičům nabízíme hovorové hodiny.

Březen

Vítáme jaro, sledujeme probouzející se přírodu, mláďata a pořádáme Týden sportování.

Duben

Vítáme Velikonoce, zdobíme MŠ, vyrábíme dárečky pro Penzion a vystupujeme na Oslavách vína a mandloní. předškoláčci absolvují zápis do prvních tříd ZŠ.

Květen

Blahopřejeme maminkám ke Dni matek. Ukončujeme projekt s environmentální tematikou. Účastníme se zápisu do Základních škol.Probíhá přijímací řízení pro nové děti.

Červen

Užíváme si léta na zahradě, slavíme Týden akcí ke Dni dětí, oslavujeme Den otců, jezdíme na školní výlety, loučíme se s předškoláky.

Červenec

Škola bude uzavřena.

Srpen

Škola pojede v omezeném provozu, probíhají opravy, malování, sanitace hraček.

Akce pro rodiče

Hovorové hodiny pro spodní třídy v říjnu - listopadu, pro starší oddělení v lednu- únoru.
Škola navrhne termíny a časy, rodiče si zvolí vyhovující den i hodinu.

Akce s rodiči

září – třídní schůzka pro rodiče předškolních dětí

říjen – společné odpoledne v MŠ

prosinec – vánoční besídky

leden – třídní schůzka pro rodiče předškoláků

květen – besídka ke Dni matek

červen – třídní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí

 + akce navržené rodiči

Nadstandardní aktivity

Nadstandartní aktivity pro starší, nadané a aktivní děti jsme omezily. Přednost dáváme kvalitě vzdělávání a naplnění cílů našeho Školního vzdělávacího programu. Proto jsme tyto aktivity volili s důrazem na smysluplnost. Jsme s vědomi, že probíhají nad rámec vzdělávací složky školy a mohou probíhat i nepravidelně. Slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí, nejsou však nadřazeny dennímu režimu dne.

Přehled aktivit

Angličtinka hrou

Seznamujeme děti s angličtinou, jednoduchými slovíčky a reakcí na pokyny – pozdrav, sednout, vstát, jít do kruhu nebo za učitelkou, představit se, podat si pastelky atd. Formou hry probíhá seznámení s barvičkami, počítáním, zvířátky, hračkami. Pracujeme podle materiálů „Cookiem and friends“ (Kocourek Kukí), pracovní sešit dětem objednáváme. Mohou s rodiči pracovat i doma.

Keramocké tvoření- probíhá v běžném provozu.

Výtvarné tvoření

Je určeno nadaným dětem. Výsledky mohou být zasílány do výtvarných soutěží. I tato aktivita probíhá během roku v rámci vzdělávací činnosti. Tvoření probíhá průběžně ve třídách.

Logopedické preventivní chvilky

Tyto chvilky zařazujeme jako opakovací a procvičovací chvilky na základě Vaší docházky ke klinickému logopedovi. Děti tak častěji procvičují a dříve odstraní vady řeči. Doporučujeme už od 4-5ti let! Spolupracujte s učitelkou.

Tancování pro radost

Jedná se o hudebně pohybové chvilky ve stylu country, mažoretek, hip-hopu... děti si procvičí sladění pohybu s hudbou. Navozuje radost z pohybu a tance. Děti si vyhrají s hudebními nástroji, poznají lidové písně, tance. Tato aktivit probíhá během roku v rámci běžné vzdělávací činnosti, aktivněji před vystoupeními.

Plavání pro předškoláčky

Kurz nám nabízí Plavecká škola manželů Klemešových, akce je rodiči placena. Děti tam i zpět dopravujeme autobusem. Jde o výuku prvních základů plavání – splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz po skluzavce, skoky do vody. Kurz má děti vést k odbourávání strachu z vody. Odměnou je dětem diplom s kapříkem. Termín určuje plavecká škola.

Přípravný kurz „Předškoláček“

Soubor edukativně - stimulačních činností nabízíme pro děti před vstupem do ZŠ. Nabízí práci rodiče a dítěte na zvládnutí prvních náznaků režimu ve škole. Umožňuje jim spolupracovat, sledovat jak dítě reaguje, plnit společné úkoly, soustředit se na práci, porovnat výkon s jinými dětmi. Zde si rodiče platí materiál, podle kterých je pracováno.

Škola v přírodě

Nabízíme všem předškolním dětem. Jedná se o 3 - 5denní pobyt dětí v lese, na rekreačním zařízení, bez maminky :-), vesměs vždy v květnu či červnu. Děti vedeme k samostatnosti, hravou formou vždy na hravé téma (kovbojové, piráti, skřítkové), děti bavíme úkoly a pozorováním přírody, zajedou si na výlet, napíšeme Vám pohled.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy