Organizace školního roku

 

Prázdniny

  • podzimní prázdniny: 26. a 27.10.2022- škola pojede v omezeném režimu* 
  • vánoční prázdniny: 23.12.2022 až 2.1.2023- škola nebude v provozu
  • jarní prázdniny: 13.-19.3.2023- škola pojede v omezeném režimu*
  • velikonoční prázdniny: 6.4.2023
  • konec školního roku: 30.6.2023
  • prázdninový provoz: od 1.7.2023- 31.7.2023, v srpnu nebude škola v provozu
  • další školní rok začáná 4.9.2023

 

Letní prázdniny: konec školního roku bude 30.6.2023, škola bude uzavřena v srpnu 2023. V červenci bude provoz možný na naší MŠ jen pro nejnutnější případy.  V srpnu bude možné max 15 dětí přihlásit na MŠ Na Sídliště.

V termínech, kdy bude MŠ zajišťovat provoz v omezené míře*, budou uzavřeny horní třídy. Provoz pojede ve spodních třídách. Upřednostňujeme děti rodičů pracujících. Zaměstnaní rodiče (z kapacitních důvodů jen do počtu 15 dětí) mohou požádat o docházku v srpnu na MŠ Sídliště, a to prostřednictvím žádosti u ředitelky naší školy již během měsíce května a června!

 

Aktivity během roku

Září

Vítáme nové kamarády, užíváme si pohádku na uvítanou, učíme se spolu žít, vytváříme pravidla, pořádáme výstavu ovoce, zeleniny a výrobků z nich. Začátek ekologických mezinárodních projektů. Začíná kurz plavání.

Říjen

Sledujeme přírodu, vyrábíme lucerničky, tvoříme z plodů podzimu –  z jablíček,dýní, brambor... a odpoledne pořádáme tvoření i s rodiči, taneční kroužek se účastní Burčákových slavností. Zahajujeme projekt s enviromentání tematikou.

Listopad

Chystáme si draky, pořádáme velké dračí dopoledne, chodíme do divadel.

Prosinec

Vnímáme vánoční atmosféru, zdobíme MŠ, vítáme čerta a Mikuláše, pečeme cukroví, chystáme dárečky rodičům, zveme rodiče na vánoční besídku či jarmark. Za odměnu si pod stromečkem hledáme vánoční dárky, po prázdninách opět začínáme.

Leden

Vyrábíme krmítka ptáčkům, pořádáme týden hrátek na sněhu, chystáme se k zápisu – pořádáme besedu pro rodiče předškoláků, organizujeme Edukačně- stimulační skupiny pro potřebné děti.

Únor

Jdeme s předškoláky na exkurze do ZŠ, hrajeme si na sněhu, pořádáme karneval, vítáme divadlo v MŠ. Rodičům nabízíme hovorové hodiny.

Březen

Vítáme jaro, sledujeme probouzející se přírodu, mláďata a pořádáme Týden sportování.

Duben

Vítáme Velikonoce, zdobíme MŠ, vyrábíme dárečky pro Penzion a vystupujeme na Oslavách vína a mandloní. Předškoláčci absolvují zápis do prvních tříd ZŠ.

Květen

Blahopřejeme maminkám ke Dni matek. Ukončujeme projekt s environmentální tematikou. Účastníme se zápisu do Základních škol.Probíhá přijímací řízení pro nové děti.

Červen

Užíváme si léta na zahradě, slavíme Týden akcí ke Dni dětí, oslavujeme Den otců, jezdíme na školní výlety, loučíme se s předškoláky.

Červenec

Škola jede v prázdninovém režimu nebo je uzařena.  Červenec a srpen pravidelně střídáme po roce.

Srpen

Škola jede v prázdninovém režimu nebo je uzařena. 

Akce pro rodiče

Hovorové hodiny pro spodní třídy v říjnu v lednu- únoru.
Škola navrhne termíny a časy, rodiče si zvolí vyhovující den i hodinu.

Odborné besedy 1x ročně. O téma si mohou rodiče u ředitelky požádat.

Akce s rodiči

září – třídní schůzka pro rodiče předškolních dětí

říjen – společné odpoledne v MŠ

prosinec – vánoční besídky

leden – třídní schůzka pro rodiče předškoláků

květen – besídka ke Dni matek

červen – třídní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí

            - ob rok slavíme s tatínky Den otců.

            - Pořádáme dětem týden radovánek ke Dni dětí

            - Rozloučení s předškoláčky odcházejícími do škoy

 Během toku lze po dohodě uspořádat i akce navržené rodiči - např. jen pro danou třídu.

Nadstandardní aktivity

Nadstandartní aktivity pro starší, nadané a aktivní děti jsme omezily. Přednost dáváme kvalitě vzdělávání a naplnění cílů našeho Školního vzdělávacího programu. Proto jsme tyto aktivity volili s důrazem na smysluplnost. Jsme s vědomi, že probíhají nad rámec vzdělávací složky školy a mohou probíhat i nepravidelně. Slouží pro rozvoj dovedností či vědomostí, nejsou však nadřazeny dennímu režimu dne.

Přehled aktivit

Výtvarné a keramocké tvoření- probíhá v běžném provozu ve třídách.

Logopedické preventivní chvilky

Tyto chvilky zařazujeme jako opakovací a procvičovací chvilky na základě Vaší docházky ke klinickému logopedovi. Děti tak častěji procvičují a dříve odstraní vady řeči. Doporučujeme už od 4-5ti let! Spolupracujte s učitelkou.

Plavání pro předškoláčky

Kurz nám nabízí Plavecká škola manželů Klemešových, akce je rodiči placena. Děti tam i zpět dopravujeme autobusem. Jde o výuku prvních základů plavání – splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz po skluzavce, skoky do vody. Kurz má děti vést k odbourávání strachu z vody. Odměnou je dětem diplom s kapříkem. Termín určuje plavecká škola.

Přípravný kurz „Předškoláček“

Soubor Edukativně - stimulačních činností nabízíme pro děti před vstupem do ZŠ. Nabízí práci rodiče a dítěte na zvládnutí prvních náznaků režimu ve škole. Umožňuje jim spolupracovat, sledovat jak dítě reaguje, plnit společné úkoly, soustředit se na práci, porovnat výkon s jinými dětmi. Zde si rodiče platí materiál, podle kterých je pracováno.

Škola v přírodě

Nabízíme všem předškolním dětem. Jedná se o 3 - 5denní pobyt dětí v lese, na rekreačním zařízení, bez maminky :-), vesměs vždy v květnu či červnu. Děti vedeme k samostatnosti, hravou formou vždy na hravé téma (kovbojové, piráti, skřítkové), děti bavíme úkoly a pozorováním přírody, zajedou si na výlet, napíšeme Vám pohled.

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy