Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Mateřská škola slaví 30. výročí svého založení

Naše mateřská škola slaví 30 let od svého založení. Každoročně vzdělává stovku dětí, které následně odchází do základních škol. Personál školy se mění, nadále vzdělává a prostory školy jen vzkvétají.. Ke kulatému výročí letos dětem nadělíme multifunkční zahradu. O vývoji MŠ se více doštete v našem článku v příloze.

Attachments:
Download this file (vyroci.docx)vyroci.docx75 kB

Poděkování

Děkujeme tatínkovi Vahalovi. Opravil nám silikonem již netěsnící okna u červené třídy. Za službu odmítl odměnu. Velice si Vaší pomoci vážíme.
Za kolektiv ředitelka školy

Pastelka bude od 1.9. opět celá otevřená

S radostí oznamujeme maminkám, tatínkům i jejich dětem, že školička Pastelka bude od 1.9. opět celá otevřená a provoz začne ve všech třídách. Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ

Provoz mateřské školy od září 2014

Z důvodu posunutého termínu předání MŠ stále nevíme, zda od 1.9.2014 pojedeme v plném provozu na naší budově. Prozatím počítáme s variantou, kdy: ve třídě zelené a modré pojedeme normálně. Do třídy červené budou umístěny provizorně malé a nové děti ze žluté třídy. Děti z červené třídy budou na nejnutnější dobu umístěny opět na Pavučině (CVČ). Toto opatření by se mělo během prvních týdnů vyřešit a počítáme s tím, že do konce září budeme už všichni ve svých třídách. Z toho důvodu vás vyzývám, přijďte se podívat na bránu MŠ. Budou zde vyvěšeny seznamy dětí, a vy si pročtete, do které třídy Vaše dítě patří. Od pondělí 1.9. jej tedy můžete přivést na správné místo.

Další informace dostanete od učitelek či vedení školy v prvních dnech.

Děkujeme za pochopení. Bc. Blanka Nešporová, ředitelka

Prázdninový provoz

V letošním roce je ztížený prázdninový provoz na naší MŠ. V červenci je MŠ uzavřena, potřebné děti se již nahlásili ředitelce školy a budou umístěny na MŠ Sídlišti. V srpnu budeme přece jen na naší MŠ a to v termínu od 28.7. do 22.8.2014. Vzhledem k rekonstrukci je v provozu jen modrá a zelená třída, je možné tedy umístit v srpnu jen cca 50 dětí, z toho asi 15 ze Sídliště.

Letos apelujeme na maminky na mateřské dovolené a rodiče nezaměstnané- bude nutné, aby Vaše děti zůstali o prázdninových měsících doma.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy

Rekonstrukce naší školy

V termínu od 1.6.2014 do 14.8.2014 proběhne první třetina rekonstrukce naší mateřské školy. Je to rekonstrukce důkladná. Po prvních deseti dnech zbylo z předního křídla školy jen obvodové opláštění. Bude provedena nová izolace, podlaha, Krytiny, vodovodní a elektrické rozvody, nové příčky ze sádrokartonu. Děti, které se do naší školky po prázdninách vrátí snad prostory ani nepoznají.

Děkujeme rodičům, kteří vodí děti do náhradních prostor za vstřícnost a pochopení. Děti jsou umístěny na knihovně a na CVČ- pavučině. Boříkovi a všem jeho zaměstnancům patří dík. Poděkování patří i Aleši Proschekovi za ochotu při každodenním rozvozu obědů.

Školní výlety ohlašují konec školního roku i mezinárodního projektu.

logo fond miniprojektu

Projekt „Poznáváme svět našich přítel“ mezi naší MŠ a MŠ ve Staré Turé jde do finiše. Proběhla výroba mezinárodního leporela, ve kterém jsme děti partnerské školy seznámili s naší historií, v listopadu 2013 a dubnu 2014 potom kontaktní semináře ke vzájemnému poznání podmínek vzdělávání dětí předškolního věku i vybavenosti našich škol. Nyní jsou na řadě společné výlety českých a slovenských dětí.

Minulou středu proběhl první - na Trenčianském hrade. Počasí se vydařilo a děti poznaly legendu o Turcích a poznaly školku našich kamarádů. Učitelky si pro nás připravily soutěže, dárky i občerstvení. Tento týden my jim představíme my hrad Veveří a připravíme program pro ně u nás na zahradě MŠ. Oba výlety nám umožnil financovat Region Bílé Karpaty z prostředků EU, která je garantem našeho projektu.

Posledním úkolem bude naplánovat dlouhodobou spolupráci mezi školami a vyrobit fotoknihu našich aktivit. Vznikne i mezinárodní sborník námětů pro pedagogickou práci. Ten se stane součástí školních vzdělávacích programů obou škol.

Bc.B.Nešporová, ředitelka školy

Seminář ve Staré Turé

logo fond miniprojektu

Kolektiv našich pedagogických pracovnic odjel v pátek po12. hodině do partnerské školy ve Staré Turé na seminář. Jednalo se o další aktivitu pořádanou v rámci mezinárodního mikroprojektu "Poznáváme svět našich přátel" Regionu Bílé Kapraty. Účastnili jsme se vystoupení Slovenských dětí na právě probíhajícím Veľkonočnom jarmoku. Podařilo se nám ochutnat místní specialitu - oštiepok nebo nakladaný cesnak. Následovala prohlídka místního muzea s rukodělnou tvorbou. Poté jsme se přesunuly na seminář v MŠ na Hurbanové ulici. Po přivítání následovala krátká prezentace města, školy a potom i odpolední beseda o praxích našich škol. Součástí bylo plánování výletu našich dětí na Trenčianský hrad koncem května letošního roku. Diskuze trvala do večerních hodin a přešla v příjemnou zábavu.V sobotu nás potom čekala exkurse po všech třech mateřských školkách, shlédly jsme jak budovy a vybavení, tak načerpaly podněty pro uzavření smlouvy o další spolupráci mezi školami. S drobnými projektovými dary jsme po obědě odjížděly domů. Další setkání nás tedy čeká s dětmi.
Bc.B.Nešporová

Adaptační program

Z důvodu mimořádné situace, která vznikla v souvislosti s rekonstrukcí MŠ a přesunem dětí do náhradních prostor nebude letos realizován adaptační program! Nabídneme Vám jej od září, pokud pojede MŠ v běžném provozu (pokud ukončí rekonstrukci v daném termínu).

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.