Zápis do MŠ

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře - dle Školského zákona v měsíci květnu. V době přijímacího řízení  je možné zasílat na školu Žádosti o přijetí dítěte. Předběžně lze žádosti o přijetí stahovat z našich stránek (viz níže) nebo si je osobně vyzvednout ve škole.

Rodiče odevzdají do MŠ Žádost o přijetí a aktuálními informacemi. Žádost máme nyní novou, její součástí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte !!! Přijímací řízení probíhá po dobu 30 dní po oficiálním zápisu! Ředitelka o přijetí dítěte rozhoduje v rámci správního řízení, prověří oprávněnost žádosti, vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonný zástupce bude o výseldku informovántakto: nepřijetí obdrží doporučeně domů,  všem budou  výsledky vyvěšeny veřejně.

Všem dětem, přijatým k docházce do naší MŠ nabízíme Adaptační program. Jedná se o pravidelné návštěvy školy v doprovodu rodičů, kdy dítě poznává prostředí, zaměstnance školy, aktivity, seznamuje se s režimem dne. Adaptační programy probíhají v jarních měsících, před zápisem. O jejich zahájení budeme informovat na webu školy.

Dítě se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami lze přijmout do MŠ na základě písemného doporučení a posouzení lékaře či poradenského zařízení. K těmto dětem přijímáme asistenta pedagoga.

Každé dítě lze přijmout na zkušební dobu. O stanovení zkušební doby dohodne ředitelka.

Ředitelka přijme takový počet dětí, jaký je počet volných míst ve škole. Při přijímání dětí se řídí kritérii pro přijetí na daný školní rok. Kritéria ředitelka vyvěsí na web MŠ do sekce Aktuality současně s termínem zápisu do MŠ.

Attachments:
Download this file (Žádost o přijetí.pdf)Žádost o přijetí.pdf32 kB

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy