Zápis do MŠ

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře- dle Školského zákona v měsíci květnu. V době přijímacího řízení i před ním je možné zasílat na školu Žádosti o přijetí dítěte. Předběžně lze žádosti o přijetí stahovat z našich stránek (viz níže) nebo si je osobně vyzvednout ve škole.

Rodiče odevzdají do MŠ Žádost o přijetí a aktuálními informacemi. V den zápisu obdrží rodiče Evidenční list dítěte, který do týdne nechají potvrdit dětským lékařem a odevzdají ředitelce. teprve poté je podaná žádost kompletní! Přijímací řízení probíhá po oficiálním zápisu! Ředitelka o přijetí dítěte rozhoduje v rámci správního řízení, prověří oprávněnost žádosti, vydá rozhodnutí do 30-ti dní, oznámení o nepřijetí obdrží zákonní zástupci doporučeně domů, veřejně budou vyvěšeny výsledky kladných rozhodnutí.

Všem dětem, přijatým k docházce do naší MŠ nabízíme Adaptační program. Jedná se o pravidelné návštěvy školy v doprovodu rodičů, kdy dítě poznává prostředí, zaměstnance školy, aktivity, seznamuje se s režimem dne. Adaptační programy probíhají v jarních měsících, po zápisu.

Dítě se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami lze přijmout do MŠ na základě písemného doporučení a posouzení lékaře či poradenského zařízení.

Každé dítě lze přijmout na zkušební dobu. O stanovení zkušební doby dohodne ředitelka.

Ředitelka přijme takový počet dětí, jaký je počet volných míst ve škole. Při přijímání dětí se řídí kritérii pro přijetí na daný školní rok. Kritéria ředitelka vyvěsí na web MŠ do sekce Aktuality současně s termínem zápisu do MŠ.

Attachments:
Download this file (žádost o přijetí.doc)žádost o přijetí.doc187 kB

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.