Zápis do MŠ

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře - dle Školského zákona v měsíci květnu. V době přijímacího řízení  je možné zasílat na školu Žádosti o přijetí dítěte. Předběžně lze žádosti o přijetí stahovat z našich stránek (viz níže) nebo si je osobně vyzvednout ve škole.

Rodiče odevzdají do MŠ Žádost o přijetí a aktuálními informacemi. Žádost máme nyní novou, její součástí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte !!! Přijímací řízení probíhá po dobu 30 dní po oficiálním zápisu! Ředitelka o přijetí dítěte rozhoduje v rámci správního řízení, prověří oprávněnost žádosti, vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonný zástupce bude o výseldku informovántakto: nepřijetí obdrží doporučeně domů,  všem budou  výsledky vyvěšeny veřejně.

Všem dětem, přijatým k docházce do naší MŠ nabízíme Adaptační program. Jedná se o pravidelné návštěvy školy v doprovodu rodičů, kdy dítě poznává prostředí, zaměstnance školy, aktivity, seznamuje se s režimem dne. Adaptační programy probíhají v jarních měsících, před zápisem. O jejich zahájení budeme informovat na webu školy.

Dítě se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami lze přijmout do MŠ na základě písemného doporučení a posouzení lékaře či poradenského zařízení. K těmto dětem přijímáme asistenta pedagoga.

Každé dítě lze přijmout na zkušební dobu. O stanovení zkušební doby dohodne ředitelka.

Ředitelka přijme takový počet dětí, jaký je počet volných míst ve škole. Při přijímání dětí se řídí kritérii pro přijetí na daný školní rok. Kritéria ředitelka vyvěsí na web MŠ do sekce Aktuality současně s termínem zápisu do MŠ.

Attachments:
Download this file (Žádost o přijetí.pdf)Žádost o přijetí.pdf32 kB