Zápis do MŠ

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře - dle Školského zákona v měsíci květnu- probíhá z pravidla od 2.- 16.5. daného roku. Jeden či dva dny jsou oficiálním zápisem se dnem otevřených dveří. Každoročně škola seznamuje rodiče s možností registrace žádosti v předzápise. Zde rodič může zvolit i hodninu, kdy se dostaví. Sledujte náš web v sekci aktualizace. V době přijímacího řízení  je možné zasílat na školu Žádosti o přijetí dítěte. Předběžně lze žádosti o přijetí stahovat z našich stránek (viz níže) nebo si je osobně vyzvednout ve škole.

U zápisu ředitelka kontroluje rodný list dítěte a OP rodiče- pro doložení trvalého bydliště, dále žádost s ověřeným očkováním od pediatra.

Dítě se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami lze přijmout do MŠ na základě písemného doporučení a posouzení lékaře či poradenského zařízení. Škola posoudí, zda může naplnit podmínky požadvku a dítě přijmout. K těmto přijatým dětem přijímáme asistenta pedagoga.

Rodiče odevzdají do MŠ Žádost o přijetí a aktuálními informacemi. Žádost máme nyní novou, její součástí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte !!! , Správní řízení poté po dobu 30 dní po oficiálním zápisu! Ředitelka o přijetí dítěte rozhoduje v rámci tohoto správního řízení, vydá rodiči číslo registrace žádosti, prověří oprávněnost žádosti, vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonný zástupce bude o výsledku informován takto: nepřijetí obdrží doporučeně domů, přijetí vyvěšením reg. čísla na webu MŠ. Všem budou výsledky vyvěšeny veřejně.

Všem dětem, přijatým k docházce do naší MŠ nabízíme Adaptační program. Jedná se o pravidelné návštěvy školy v doprovodu rodičů, kdy dítě poznává prostředí, zaměstnance školy, aktivity, seznamuje se s režimem dne. Adaptační programy probíhají v jarních měsících, před zápisem. O jejich zahájení budeme informovat na webu školy.

Každé dítě lze přijmout na zkušební dobu. O stanovení zkušební doby dohodne ředitelka.

Ředitelka přijme takový počet dětí, jaký je počet volných míst ve škole. Při přijímání dětí se řídí kritérii pro přijetí na daný školní rok. Kritéria ředitelka vyvěsí na web MŠ do sekce Aktuality současně s termínem zápisu do MŠ.

Attachments:
Download this file (Žádost o přijetí.pdf)Žádost o přijetí.pdf32 kB

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy