Třídy

Naše třídy jsou rozmístěny ve dvou budovách. Hlavní vchod je z ulice Školní. V přední budově u vchodu je v přízemí žlutá třída, v patře červená třída. V zadní budově  v přízemí modrá třída, v patře zelená třída. Uprostřed budovy je v přízemní části ředitelka, kanceláře a šatny pro personál a školní jídlena.

Třída žlutá – Sluníčka. Třída je centrem školy pro scházení dětí – v zimě i rozcházení domů. Přes den je určena dětem nejmenším a jejich kamarádům ze středního oddělení – jsou zde smíšená skupina ve věku 3–5 let. Ve třídě převládají hračky na hrubou motoriku, hrací kouty aktivní střídají kouty klidové tak, aby vyhovovaly věkové skupině dětí. Část hraček a pomůcek je určena pro starší děti – k jejich rozvoji. Židličky i stolečky jsou menší i větší – dle hygienické normy. Ve třídě je nový nábytek. Hračky jsou průběžně obměňovány.

Červená třída je umístěna v přední budově v patře a má název Berušky. Zde je umístěna věková skupina dětí 4–6letých a dětí s odkladem školní zralosti. Nábytek zde postupně obměňujeme, je větší a odpovídá dětem s větším vzrůstem. Vybavení je uzpůsobeno této věkové skupině – společenské hry, pomůcky pro rozvoj dovedností, jemnou i hrubou motoriku, tělovýchovné chvilky, pomůcky k získávání vědomostí předškoláků, knihy, časopisy, koutek s pokusy. Je zde interaktivní tabule i počítač s internetem.

K zadnímu traktu se dostanete z ulice Svat. Čecha. V zadním traktu je v přízemí modrá třída, v patře zelená třída.

Modrá třída se nazývá Motýlci. Je umístěna v zadním traktu budovy, v přízemí. K zadnímu traktu budovy se dostanete z ulice Sv. Čecha, brankou. Je určena dětem od 3 do 5 let, opět smíšená věková skupina. Ve třídě převládají hračky na hrubou motoriku, hrací kouty aktivní střídají kouty klidové tak, aby vyhovovaly věkové skupině dětí. Část hraček a pomůcek je určena pro starší děti – k jejich rozvoji. Židličky i stolečky jsou menší i větší – dle hygienické normy. Ve třídě je nový nábytek. Hračky jsou průběžně obměňovány.

Zelené třídě říkáme Žabičky. Je v patře zadního traktu a je určena pro děti 4–6leté a děti s odkladem školní zralosti. Nábytek zde postupně obměňujeme, je větší a odpovídá dětem s větším vzrůstem. Vybavení je uzpůsobeno této věkové skupině – společenské hry, pomůcky pro rozvoj dovedností, jemnou i hrubou motoriku, tělovýchovné chvilky, pomůcky k získávání vědomostí předškoláků, knihy, časopisy, koutek s pokusy. Je zde interaktivní tabule i počítač s internetem.

Do MŠ se dostanete za použití čipů. U vchodů se můžete zorientovat dle šipek a barevných stop. Všechny třídy jsou prostorné a světlé, zrekonstruované. Nábytek, vybavení i osvětlení odpovídají daným normám. Nábytek postupně obměňujeme a pořizujeme moderní a funkční hračky. Při pořizování dbáme na bezpečnost. Všechny šatny jsou před třídami a jsou v nich otevřené šatní skříňky pro všechny. Ke každé třídě náleží umývárna a toalety. Třída se skládá ze dvou částí, z herny- části s kobercem, velkými stavebnicemi a hracími kouty. Dále je zde část zvaná učebna - zde jsou stolky a židle. V učebně děti převážně kreslí, malují, modelují, skládají drobné mozaiky apod. Zde se také děti stravují.

Stravu vaříme v naší školní kuchyni a do tříd je rozvážená výtahy. Dětem je servírovaná ve výdejnách stravy.

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy