Mateřská škola Pastelka Hustopeče

Naše mateřská škola má kapacitu 150 dětí, nyní je dle vyhlášky č.14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů naplněna na maximum,  s udělenou výjimkou zřizovatele máme více než 24 dětí ve třídě. Ve třídách jsou děti částečně věkově smíšeny – ve spodních třídách děti 3-5 leté, v horních třídách děti 4–6leté.

Na každé třídě pracují 2 učitelky, jedna na ranní směnu, druhá na odpolední, směny střídají po týdnech. Ve třídách kde máme děti s potřebou podpůrných opatření pomáhají učitelkám asistenti pedagoga*.

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr. Blanka Nešporová. Dále ve škole pracuje 7 učitelek, všechny jsou kvalifikované. Na škole je možné vzdělávat integrované děti*. K těmto dětem je možné zřídit asistentku pedagoga. Všechny učitelky mají znalosti z oboru předškolního vzdělávání, pedagogiky, z vývojové psychologie dětí předškolního věku a bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním předškolních dětí v kolektivu. Nadále se každoročně vzdělávají formou akreditovaných kurzů, školení či tvořivých dílen.

Na škole také pracuje 6 provozních zaměstnankyň a jeden školník. Škola má vlastní školní jídelnu. Vaří pouze pro naše děti a personál – tedy maximálně 150 obědů denně. Mimo to dětem připravuje dopolední vitamínový talíř, dopolední svačinku, odpolední svačinu. Mezi jídly dodržujeme 3 hodinovou pauzu. Příprava jídla je striktně dána naplněním spotřebního koše. Kuchařky do jídelníčku zařazují zdravé potraviny, vaříme z čerstvých surovin. KHS ohodnotila v roce 2016 náš jídelníček jako velmi dobrý a nutričně vyvážený.

Režim dne je přizpůsoben ve třídách věkovému rozložení dětí. Ve spodních třídách máme pozvolný režim s činnostmi přiměřenými malým dětem – volné hry, základy hygieny, stolování, samostatnosti. V horních třídách již na děti klademe větší nároky, na samostatnost, soustředění, plnění úkolů, řešení situací a úloh, připravujeme je osvojení si kompetencí, potřebných ke vstupu do ZŠ. Tomu odpovídá i vybavení tříd pomůckami.

 MŠ Pastelka Hustopeče