Lidé ve škole

Naše škola má 19 zaměstnanců. Že se to nezdá? Tak počítejte se mnou.

Ředitelkou je Mgr. Blanka Nešporová. Učitelky předškolního vzdělávání jsou: Miroslava Beranová- zástupkyně ředitele, Hana Dubská, Ilona Pelikánová, Bc. Martina Hausnerová, Bc.Veronika Střelcová, Miroslava Malárová a Jana Vykydalová. Všechny jsou kvalifikované. Zkrácený úvazek ředitelky u dětí vykrývá učitelka Eliška Straková. Dalším zaměstnancem je asistentka pedagoga Dáša Moškvanová (v zelené třídě), Jitka Vetrová a Sabina Derblová (v modré třídě) a Romana Tihlaříková (v červené třídě), všechny pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V červené třídě pracuje i jako školní asistent Romana Tihlaříková.

O pořádek se starají školnice Lenka Štěpničková, uklízečky Miloslava Kuchařová a Jarmila Fojtíková. V kuchyni vaří paní Renata Hájková a Renata Štěpánková, školní jídelnu vede Marta Lazorková. Školné a stravné zasílají rodiče na účet školy. Jediným mužem na škole je údržbář pan Jiří Blažek.  Všichni pracují svědomitě a patří jim za to dík.

Nedílnou součástí školy jsou i rodiče a přátelé školy. Rodiče kdykoli rádi uvidíme, mohou si s dětmi pohrát, pokud to neomezí provoz školy.  Po dohodě s vedením školy mohou organizovat akce pro celou školu či samostatnou třídu, dávat škole dary, navrhovat exkurze a pomáhat při jejich konání.

V letošním roce opět nabízíme rodičům projekt „Podej pomocnou ruku“. Jedná se o dobrovolné nabídky ze strany rodičů – pomoc škole, zařízení exkurzí, dodávky materiálu, pomoc při akcích atd. Věříme, že nám rodiče vyjdou vstříc. Tímto jim nabízíme možnost, jak se realizovat, a ukázat co umí. Za Vaše nabídky budeme rádi, Věřím, že vzájemnou spoluprací si budeme bližší.

Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

Attachments:
Download this file (my 2018-19.jpeg)my 2018-19.jpeg1476 kB

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.