Lidé ve škole

Naše škola má 18 zaměstnanců. Že se to nezdá? Tak počítejte se mnou.

Ředitelkou je Mgr. Blanka Nešporová. Učitelky předškolního vzdělávání jsou: zástupkyně ředitelky Jana Vykydalová, Markéta Doová, Dis, Hana Dubská, Ilona Pelikánová, Bc. Martina Hausnerová, Bc.Veronika Střelcová a Miroslava Malárová. Všechny jsou kvalifikované. Zkrácený úvazek ředitelky u dětí vykrývá uč. Sabina Derblová. Dalším zaměstnancem jsou asistentky pedagoga ( AP): Dagmar Moškvanová, Sabina Derblová  a Romana Tihlaříková , všechny pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

O pořádek se starají školnice Miloslava Kuchařová, uklízečky Lenka Brožová a Kateřina Bártlová. V kuchyni vaří paní Renata Hájková a Renata Štěpánková, školní jídelnu vede Marta Lazorková. Školné a stravné zasílají rodiče na účet školy. Jediným mužem na škole je údržbář pan Ing. Jaroslav Kadera. Na škole nově pracuje i účetní Dagmar Kolková.   Všichni pracují svědomitě a patří jim za to dík.

Nedílnou součástí školy jsou i rodiče a přátelé školy. Rodiče kdykoli rádi uvidíme, mohou si s dětmi pohrát, pokud to neomezí provoz školy.  Po dohodě s vedením školy mohou organizovat akce pro celou školu či samostatnou třídu, dávat škole dary, navrhovat exkurze a pomáhat při jejich konání.

A to prostřednictvím projektu „Podej pomocnou ruku“. Jedná se o dobrovolné nabídky ze strany rodičů – pomoc škole, zařízení exkurzí, dodávky materiálu, pomoc při akcích atd. Věříme, že nám rodiče vyjdou vstříc. Tímto jim nabízíme možnost, jak se realizovat, a ukázat co umíte. Za Vaše nabídky budeme rádi, Věřím, že vzájemnou spoluprací si budeme bližší.

Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

 

Attachments:
Download this file (Kolektiv 2022-2023.pdf)Kolektiv 2022-2023.pdf205 kB

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy