Lidé ve škole

Naše škola má 19 zaměstnanců. Že se to nezdá? Tak počítejte se mnou.

Ředitelkou je Mgr. Blanka Nešporová. Učitelky předškolního vzdělávání jsou: zástupkyně ředitelky Jana Vykydalová, Miroslava Beranová, Hana Dubská, Ilona Pelikánová, Bc. Martina Hausnerová, Bc.Veronika Střelcová a Miroslava Malárová. Všechny jsou kvalifikované. Zkrácený úvazek ředitelky u dětí vykrývají Dagmar Moškvanová a Sabina Derblová. Dalším zaměstnancem je asistentka pedagoga Dáša Moškvanová, Sabina Derblová  a Romana Tihlaříková (současně jako školní asistent v odpoledních hodinách), všechny pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

O pořádek se starají školnice Miloslava Kuchařová, uklízečky lenka Brožová a Jarmila Fojtíková. V kuchyni vaří paní Renata Hájková a Renata Štěpánková, školní jídelnu vede Marta Lazorková. Školné a stravné zasílají rodiče na účet školy. Jediným mužem na škole je údržbář pan Jiří Blažek. Na škole nově pracuje i účetní Dagmar Kolková.   Všichni pracují svědomitě a patří jim za to dík.

Nedílnou součástí školy jsou i rodiče a přátelé školy. Rodiče kdykoli rádi uvidíme, mohou si s dětmi pohrát, pokud to neomezí provoz školy.  Po dohodě s vedením školy mohou organizovat akce pro celou školu či samostatnou třídu, dávat škole dary, navrhovat exkurze a pomáhat při jejich konání.

I v letošním roce opět nabízíme rodičům projekt „Podej pomocnou ruku“. Jedná se o dobrovolné nabídky ze strany rodičů – pomoc škole, zařízení exkurzí, dodávky materiálu, pomoc při akcích atd. Věříme, že nám rodiče vyjdou vstříc. Tímto jim nabízíme možnost, jak se realizovat, a ukázat co umí. Za Vaše nabídky budeme rádi, Věřím, že vzájemnou spoluprací si budeme bližší.

Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

 

Attachments:
Download this file (my 2018-19.jpeg)my 2018-19.jpeg1476 kB

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy