Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počteníčko.

Kolektiv školy.

 

Adaptační program na jaro 2018

Adaptační program pro letošní jaro začne v únoru a bude probíhat každou první a druhou středu v měsíci. Z důvodu prázdnin tedy jen 14.2.2018, dále 7. a 14.3., v dubnu 4. a 11.4.  atd. 

Adaptační profgram bude ukončen 9.5.2018 ! Podmínky najdete ve článku pod záložkou "Vzdělávání".

Adaptační program probíhá za provozu MŠ. Proto i nadále preferujeme návštěvu dětí, které se chtějí zapsat na naši MŠ !!

Chřipková epidemie

Prosím všechny rodiče o důsledné doléčení dětí !Jen tak předejdeme dalšímu šířená chřipky v MŠ.  Nyní chybí téměř všechny děti ze žluté třídy, v červené třídě je stav na 1/3 přítomných, již ubývají i děti v modré třídě.

Příští týden d 5.-9.2. pojede MŠ v omezeném režimu z důvodu jarních prázdnin. Znamená to, že všechny nahlášené děti budou sloučeny ve dvou spodních třídách. 

Doufám, že se 12.2. již sejdeme v plném počtu. B.Nešporová, ředitelka školy

Vyúčtování stravného za druhé pololetí roku 2017

V polovině ledna Vám byly na účet přeposlány přeplatky stravného za druhé pololetí roku 2017. Jejich výši si můžete překontrolovat na seznamech v šatně. Případné nesrovnalosti řešte, prosím, s ředitelkou školy.

  • 1
  • 2

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.