Aktuálně

Vítáme Vás na nových webových stránkách školy. Záložky i články jsme zachovali stejné jako na starém webu, předpokládáme tedy, že se s nimi brzy sžijete.

 Jídelníčky budeme nadále  zasílát emaily jako doposud. Ostatní e-mailové zprávy budete dostávat dále.

Přejem Vám pěkné počtení.

Kolektiv školy.

 

Předzápis do MŠ a zápis do MŠ

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/…ece

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 

POZOR POZOR POZOR POZOR

Z organizačních důvodů jsem nucena zápis zkrátit o jeden den- osobně můžete přinést přihlášku do MŠ ve dnech 3. a 4.5.2022 od 7.30 do 11.00 hodin. 

Děkuji za pochopení.

-

Chystáme zápis dětí do mateřské školy a adaptační dny

Vážení rodiče,chystáme pro vás zápis dětí do MŠ na školní rok 2022-23.  Jeho prvním krokem bude vyhlášený "předzápis" - ten spustíme odkazem zde na stránkách 1.4.2022.Do aplikace vypište, prosím, potřebná data.

Jelikož se opatření spojená s epidemíí covid -19 již rozvolňují, rádi vás uvidíme osobně. Samotný zápis tedy bude ve dnech 2.- 4.5.2022 v přízemí budovy. Bude probíhat tak, že se s dítětem můžete

osobně dostavit, pohrát si v jedné ze spodních tříd, a na hale školy poté s ředitelkou sepsat potřebnou dokumentaci- předložíte potvrzení o trvalém pobytu (OP rodiče, rod.list dítěte ), dále žádost o

přijetí s razítkem lékaře* ( viz příloha zprávy) potvrzující prodělaná očkování dítěte. Novou žádost si podejte i v případě, že jste vloni žádost podali a byla zamítnuta.

Další možnosti podání žádost budou v termínu 2.-16.5.2022, je však nutné se domluvit na schůzce s vedením školy na tel. 724 190 558.

Při rozhodování ve Správním řízení bude ředitelka přihlížet ke Kritériím pro přijetí*. Ta Vám přikládám v příloze. Rozhodování o přijetí či nepřijetí mohou trvat až 30dnů (viz Správní řád).

Adaptační program pro nové děti:

Adaptační program je dobrým nástrojem, jak se seznámit s učitelkami a chodem MŠ před nástupme dítěte do MŠ. Je určen pouze dětem, které mají zájem nastoupit na naši MŠ. Adaptační program

letos nabídneme také. Můžete si s dětmi přijít seznámit se školkou a to ve dnech: úterý 5. a 12.4.2022 a dále 3. a 10.5.2022.

Koncem května ani v květnu již tato možnost nebude- pořádáme s dětmi akce a není možné organitzačně toto setkávání zabezpečit.

 

Jarní prázdniny

V týdnu od 7.3.2022 budou na Základních školách jarní prázdniny, dle vá mi nahlášené docházky bude provoz pouze ve 2 spodních třídách.

provozní doba školy se nemění. mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

Homepage

Mateřská škola je po téměř 35-ti letech od otevření zrekonstruovaná. Děkujeme zřizovateli - městu Hustopeče.
Děkujeme i všem rodičům, kteří si nás vybrali, a stali se tak našimi partnery.

  • 1
  • 2

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy