Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/24

Vážení rodiče, bylo ukončeno přijímací řízení pro příští školní rok. Výsledky najdete pod registračními čísly v přílohách.

Celkem se dostavilo 75 rodičů se žádostmi o přijetí, během správního řízení bylo rozhodnuto takto: 3 děti zůstanou ještě rok doma a jejich rodiče podali zpětvzetí žádosti, 7 dětí bylo přijato na MŠ Na Sídlišti - tito také po domluvě podali zpětzetí žádosti. Ze zbývajících 65ti žádostí bylo na 38 volných míst přijato 38 dětí. Byla naplněna zákonná povinnost přijmout všechny děti, které k 31.8.2023 dosáhnou 3let a starší.

Ostatní děti nemohly být přijaty buď z důvodu, že nesplnili podmínku zřizovatele o trvalém pobytu v Hustopečích nebo z kapacitních důvodů.

Rodičům přijatých dětí pošlu nejpozději začátkem měsíce června pozvánku na osobní schůzku, kde dostanete rozhodnutí o přijetí, dozvíte se podmínky docházky, režimu v MŠ, seznámím Vás se Školním řádem, s povinnými platbami v MŠ atd.. těším se na další spolupráci, B.Nešporová

 

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy