Chystáme zápis dětí do mateřské školy a adaptační dny

Vážení rodiče,chystáme pro vás zápis dětí do MŠ na školní rok 2022-23.  Jeho prvním krokem bude vyhlášený "předzápis" - ten spustíme odkazem zde na stránkách 1.4.2022.Do aplikace vypište, prosím, potřebná data.

Jelikož se opatření spojená s epidemíí covid -19 již rozvolňují, rádi vás uvidíme osobně. Samotný zápis tedy bude ve dnech 2.- 4.5.2022 v přízemí budovy. Bude probíhat tak, že se s dítětem můžete

osobně dostavit, pohrát si v jedné ze spodních tříd, a na hale školy poté s ředitelkou sepsat potřebnou dokumentaci- předložíte potvrzení o trvalém pobytu (OP rodiče, rod.list dítěte ), dále žádost o

přijetí s razítkem lékaře* ( viz příloha zprávy) potvrzující prodělaná očkování dítěte. Novou žádost si podejte i v případě, že jste vloni žádost podali a byla zamítnuta.

Další možnosti podání žádost budou v termínu 2.-16.5.2022, je však nutné se domluvit na schůzce s vedením školy na tel. 724 190 558.

Při rozhodování ve Správním řízení bude ředitelka přihlížet ke Kritériím pro přijetí*. Ta Vám přikládám v příloze. Rozhodování o přijetí či nepřijetí mohou trvat až 30dnů (viz Správní řád).

Adaptační program pro nové děti:

Adaptační program je dobrým nástrojem, jak se seznámit s učitelkami a chodem MŠ před nástupme dítěte do MŠ. Je určen pouze dětem, které mají zájem nastoupit na naši MŠ. Adaptační program

letos nabídneme také. Můžete si s dětmi přijít seznámit se školkou a to ve dnech: úterý 5. a 12.4.2022 a dále 3. a 10.5.2022.

Koncem května ani v květnu již tato možnost nebude- pořádáme s dětmi akce a není možné organitzačně toto setkávání zabezpečit.

 

 

Oprační program Jan Amos Komenskýbanner eu

Šablony IV. v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000592

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2022-31.8.2025.

Plná částka schválená pro naši školu 617 162,- Kč a to zejména na:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Finanční zabezpečení z tohoto projektu nám pomůže prohloubit si vědomosti při řešení problematiky individualizace, inkluze, modrních forem vzdělávání atd. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy