Nabízíme opět adaptační program pro nové zájemce

Dobrý den v letošním roce. Zima se blíží ke svému konci a my opět nabízíme novým zájemcům, kamarádům a jejich maminkám, seznámení s naší mateřskou školou.

Hlavně pro ty, kteří mají zájem podat si u nás žádost o přijetí.  Adaptační program proběhne v dubnu a květnu letošního roku a to opět první dvě středy v měsíci. Budeme se tedy na Vás těšit v dubnu 1.4. a 8.4., v květnu potom 6.5. a 13.5.2020. Více informací a podmínky naleznete pod záložkou Vzdělávání- Adaptační program.  Kolektiv MŠ

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.