Výsledky z dotazníkového šetření- hodnocení rodičů

Předkládám Vám výsledky dotazníkového šetření z května 2018. V letošním roce byla velká návratnost těchto dotazníků, za což moc děkujeme. Vyhodnotila jsem je v červnu 2018. Celkově bylo vráceno a vyplněno 54% rodičů, což je krásný výledek. Jsem ráda, že spousta Vás oceňuje práci koletivu- hlavně učitelek, vítám i kritiku- pokud je oprávněná. některé výtky opět plynou z neinformovanosti.  Naše vyjádření najdete v příloze.

Těším se na další spolupráci. Blanka Nešporová

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.