Přeplatky stravného za 1.pololetí 2018

Vážení rodiče, právě jsem zadala bance přeplatky Vašeho stravného. S přesnou částkou se můžete seznámit na e-mailu MŠ ( odepíši jakmile budu u PC) nebo u vedoucí ŠJ v srpnu. Prosím o kontrolu,zda k Vám dorazily, přece jen bylo příkazů 130:-). Děkuji za pochopení a pěkné prázdniny. Blanka Nešporová

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.