Výsledky přijímacího řízení na naší MŠ

Dobrý den.  Vyvěšuji výsledky přijímacího řízení na naší MŠ. Na MŠ bylo 25 volných míst, sešlo se nám 42 přihlášek. Moc si toho vážím a o to víc mě mrzí, že některé z Vás nemohu přijmout. Nepřijatým zašlu rozhodnutí o nepřijetí poštou.Výsledky najdete dole v příloze. Pro rodiče nově přijatých děti pořádám v úterý 19.6.2018 v 16.00 hodin  v naší MŠ informativní schůzku. Ještě obdržíte pozvánku.

B.Nešporová, ředitelka školy

 

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.