Adaptační program na jaro 2018

Adaptační program pro letošní jaro začne v únoru a bude probíhat každou první a druhou středu v měsíci. Z důvodu prázdnin tedy jen 14.2.2018, dále 7. a 14.3., v dubnu 4. a 11.4.  atd. 

Adaptační profgram bude ukončen 9.5.2018 ! Podmínky najdete ve článku pod záložkou "Vzdělávání".

Adaptační program probíhá za provozu MŠ. Proto i nadále preferujeme návštěvu dětí, které se chtějí zapsat na naši MŠ !!

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.