Chřipková epidemie

Prosím všechny rodiče o důsledné doléčení dětí !Jen tak předejdeme dalšímu šířená chřipky v MŠ.  Nyní chybí téměř všechny děti ze žluté třídy, v červené třídě je stav na 1/3 přítomných, již ubývají i děti v modré třídě.

Příští týden d 5.-9.2. pojede MŠ v omezeném režimu z důvodu jarních prázdnin. Znamená to, že všechny nahlášené děti budou sloučeny ve dvou spodních třídách. 

Doufám, že se 12.2. již sejdeme v plném počtu. B.Nešporová, ředitelka školy

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.