Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří

9. dubna 2013

Zveme zájemce na zápis do MŠ a současně na den otevřených dveří, který proběhne v úterý 9. 4. 2013 v dopoledních hodinách. Všichni zájemci si mohou pohrát v naší MŠ, zájemci o zápis se s ředitelkou školy domluví na formalitách v tomto čase v hale. Těšíme se na Vás.

Kolektiv školy

Cestou necestou za slepičkou Pepičkou

26. března 2013

Kamarádi ze žluté a modré třídy zvou nově zapsané děti k dobrodružné výpravě s názvem „Cestou necestou za slepičkou Pepičkou“. Čeká Vás hraní v MŠ, výroba slepičky a výprava za pokladem. Kdy? V úterý 26. 3. 2013 od 9.00 ve spodních třídách MŠ. V případě deště se akce přesouvá na 2. 4. 2013. Těšíme se na Vás...

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

24. ledna 2013, v 15.30

Pojedeme na divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký do brněnského divadla Radost. Chceme dětem přiblížit jinou úroveň kulturního zážitku. Oblečte, prosím, děti společensky. Odjezd autobusu od školky bude v 7.45. Svačinu dětem vezmeme s sebou z MŠ, na oběd budeme zpět.

Předvánoční mateřská škola

20. prosince 2012

Advent v mateřské škole jsme si užili zplna. Děti v modré a žluté třídě vyráběli adventní věnce. Děti v červené a zelené třídě zase adventní kalendáře na soutěž města. Vyhráli jsme s nimi i odměnu plnou vitamínů.

To už nás navštívil čert s Mikulášem a andílky. To víte, že někdo ukápl i slzičku. Vesměs ti největší zlobílci. Čerti zase znali kdo co vyvádí a pěkně to dětem pověděl. Pod ochranou slibu a ruky paních učitelek se však nikomu nic nestalo. A došlo i na nadílku.

Ve všech třídách jsme si napekli perníčky a nesměl chybět ani nácvik vánočního programu na besídky pro rodiče. Potom už jsme jen vymysleli program a nazdobili školku. A samozřejmě napsali i dopisy pro Ježíška.

Besídky se konaly 12. a 13. 12. Rodiče přišli snad všichni, také jsme zahlédli prarodiče. Po krátkém programu jsme vyzvali všechny k vánočnímu tvoření. Přání, svícen, zdobený perník i zápich do vázičky se doma bude pěkně vyjímat.

16. 12. nás navštívil Ježíšek. S finanční pomocí rodičů a sponzorů se nám podařilo zajistit pěkné dárky do všech tříd. A než jsme se rozešli stihli jsme si s nimi i pohrát. Poslední den jsme ještě navštívili pana France a koukli na kapříky, kteří se mu mrskali u masny v kádi.

Plavání

4. prosince 2012

Začal další kurz plavání pro předškoláčky.

Zápisy do 1.ročníků obou ZŠ

prosinec 2012

Než se nadáme, vrátíme se odpočatí do školky a budeme opět děti připravovat k zápisům do 1. tříd obou základních škol. Již nyní učitelky postupně upozorňují rodiče na znalosti i neznalosti jejich dětí, navrhují odklady školní docházky. Možná zase někteří uvažujete, že váš předškoláček může jít do školy dříve než mu bude 6 let. Pro porovnání schopností a zjištění, co dítěti ještě nejde, nabízíme článek dětského psychologa „Co by měl umět a znát předškolák“. Snad pomůže právě Vám.

Přehled akcí na prosinec

čtvrtek 18. října 2012

úterý 4. prosince 2012, v 7.45 hodin
Kurz plavání
cena cca 700 Kč, pouze pro zdravé a přihlášené předškoláky

středa 5. prosince, po 9. hodině
Mikulášská nadílka

pondělí 10. prosince
Divadlo v kině Vánoční pohádka

čtvrtek 13. prosince
Vánoční besídka a dílničky
zveme rodiče a prarodiče

okolo 17. prosince
Nadílka dětem

pátek 21. prosince
Poslední den v MŠ
ukončení letošního provozu, běžný provoz po celý den
prázdniny do 2. 1. 2013

Pastelka započala opět mezinárodní projekt v e-twinnigu

16. listopadu 2012

Loňská zkušenost s tímto projektem byla pro nás obohacující. Prohloubila se spolupráce s partnerskou školou ve Staré Turé a naše společná seznamovací práce o „Zvídálkovi“ dokonce získala Ocenění kvality na Slovensku.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.