Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Seminář v naší školce

Listopad 2013

logo fond miniprojektu

Další činností pro vzájemné poznávání byla návštěva učitelek ze Staré Turé u nás. Čekal nás seminář, společný večer a sobotní návštěva Mikulášského jarmarku. Odpolední setkání ve školce splnilo účel- naplánovali jsme společný výlet dětí z obou školek v květnu 2014. Na večerním posezení jsme se lépe poznaly, předaly si zkušenosti z naší práce.

Sobotní dopoledne jsme společně věnovaly poznávání historické části našeho města, a pro zpříjemnění jsme i ochutnaly dobroty na jarmarku.

Enviromentální projekt

Listopad 2013

Letošní environmentální projekt je o lese. Budeme celý rok pozorovat život v lese, jeho proměny, faunu i floru a sbírat přírodniny. To jsme také měli v úmyslu, když jsme s dětmi ze zelené třídy do lesa vyrazili. Sesbírali jsme listí, a také hromadu kaštanů. S těmi jsme si potom ve třídě hráli celý týden.

Projekt "Poznáváme svět našich přátel"

říjen 2013

Další mezinárodní aktivitou je bližší „ Poznávání světa našich přátel“- a přesně tak se jmenuje náš projekt s partnerskou školou ve Staré Turé. Jeho prvním úkolem je dětem na Slovensku ukázat, jaké historické poklady mohou při návštěvě našeho okolí objevit. Součástí tématu poznej své město jsme se toulali po náměstí, prohlíželi si významné památky, zašli si na kruhový objezd, červeňásci i na rozhlednu. Předškolní děti tak vyrazily na výlet za historií- do Horních Věstonic, do Kurdějova a d Pavlova. Výsledkem bylo leporelo, které jsme vyplnily obrázky, fotografiemi i popisky. A totéž zpracovaly děti na Slovensku. A když jsme si leporela vyměnili, získali obě školy leporelo dvojjazyčné.

logo fond miniprojektu

Plavání

říjen 2013

Letošní lekce plavání proběhla již v září a říjnu. Předškoláčci si osvojili návyky správného dýchání ve vodě, splývání a odstranili strach z potápění. Naučili se do vody skákat, podplouvat i lovit hračky. Odměnou jim byl nejen diplom, ale i u některých i překonání sama sebe.

Stalo se v září 2013

Děti ze zelené třídy se zapojily do dalšího projektu na portále e-twinningu. Sestavila ho paní učitelka Janka z ‚Prešova a účastníme se na něm i s naší partnerskou školou ve Staré Turé. Projekt se jmenuje „Jabl´čková cesta rokom“ a ukáže nám, jak můžeme sledovat a zužitkovat jablíčko po celý rok. Jeho aktivity jsou jak přírodní- sledování jabloně, její kůry, listí, plodů, tak i využití jablíček jako ozdob, jídla, zdroj vitamínů, a jejich výrobu. V neposlední řadě i zapojení jablíčka do života dětí při výrobě draka, zdobení stromečku, písní a básní a tanečků, nebo jablíčkový maškarní bál.

Loňský e-twinningový projekt získal ocenění kvality

7. května 2013

Náš loňský projekt v e-twinningu Příhody skřítka Zvídálka získal ocenění kvality. Dočkali jsme se a naše práce byla oceněna. Při jarním rozdávání cen jsme obdrželi žákovské ocenění Pupil Quality Label.

Významné ocenění za e-twinning pro naši školku

17. května 2013

V pátek 17. 5. 2013 jsem se osobně zúčastnila 9. národní konference e-twinningu v Olomouci, kde jsem měla možnost osobně převzít cenu kvality a národní cenu! Náš projekt byl vyhodnocen, jako nejlepší projekt z mateřských škol za rok 2012! Pro školu jsem tak získala 30.000 Kč na společné setkání dětí z obou partnerských škol.

Chystané akce v MŠ

3. června 2013

Dětem jsme připravili týden radovánek ke Dni dětí. V pondělí nás čeká návštěva od dálniční policie a policie ČR v Hustopečích s jejich auty nebo i motorkou. V úterý pojedeme na výlety – malé děti do ZOO v Hodoníně, velké děti si zajdou k rozhledně. Ve středu přijede do MŠ pohádka. Ve čtvrtek se nám přivezou skákací hrad a minisegway, odpoledne proběhne velká show na školní zahradě i s rodiči. V pátek půjdou děti po šipkované k pokladu.

Přejeme pěkné počasí, kolektiv MŠ

Závěr roku

3. června 2013

Poslední akce roku proběhnou v týdnu od 24. 6. Ve středu 26. 6. se budeme loučit s předškoláky – velká zábavná akce s rodiči proběhne na školní zahradě. Ve čtvrtek 27. 6. bude setkání vedení školy s rodiči nově přijatých dětí.

Nezapomeňte se finančně vyrovnat ve třídách i částkami na obědy či školné.

Provoz školy bude ukončen v pátek 28. 6. 2013, v červenci pojedeme v omezeném provozu, pouze pro potřebné. Kolektiv MŠ bude vybírat řádnou dovolenou.

V srpnu bude MŠ uzavřena. Těšíme se na Vás opět v září.

Předškoláčci si užívali výpravu za vodníkem Alfonsem

27. května 2013

Nejstarší děti z naší MŠ odcestovali 20. 5. na Radějov, užívat si program s tematikou „vodní kapičky a vody“, který koresponduje prací v MŠ. Aby byla výprava zábavná a dětem nebylo smutno po maminkách, čekal je program plný bádání, zkoumání a přemýšlení.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.