Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Upozornění

16. leden 2014

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 proběhne v měsíci dubnu. Současně vám nabídneme i Den otevřených dveří. Datum bude upřesněno a avízováno na webu MŠ, webu města i v Hustopečských listech. Připomínáme, že k žádosti o přijetí je nutné doložit Čestné prohlášení k trvalému pobytu. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Na Tři Krále o krok dále

11. leden 2014

Tak znělo téma tohoto týdne, protože jsme slavili svátek Tří Králů. Jednou z akcí byla návštěva hustopečského kostela, kde jsme si mohli prohlédnout hned 3 betlémy. Viděli jsme Ježíška v jesličkách a Tři Krále, kteří se mu přišli poklonit a donesli mu dary. Teď už víme, že Tři Králové se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar, na jakých zvířatech do Betléma přicestovali a jaké donesli dary. Také jsme ovoněli kadidlo a vonnou myrhu a otevřeli starodávnou truhlu s tajným zámkem. Potom jsme si vyšli k varhanám, kde jsme si prohlédly jejich píšťaly a na některé jsme si zkusili i písknout. S dopomocí pana děkana jsme vytvořili i "živé varhany", kdy pan děkan dirigoval a děti na znamení do píšťal pískaly. Nakonec jsme si s varhaním doprovodem, tentokrát už opravdovým, zazpívali vánoční koledy.

Pozvánka - Chování dětí předškolního věku

11. leden 2014

Zveme rodiče všech tříd na besedu s názvem "Problémové chování dětí předškolního věku a jak mu předcházet" dne 28.1.2014 v 16.00 v červené třídě. Čeká Vás zajímavá hodina s psycholožkou Mgr. Houšťovou z psychologicko-pedagogické poradny v Břeclavi, která bude rozbírat témata:

- děti si zvykají na život v kolektivu- mému dítěti kamarád ubližuje- s naším dítětem si nikdo nehraje atd...

Na besedu si můžete připravit otázky. Besedu doporučujeme a těšíme se na vzájemné setkání. Kolektiv MŠ

Upozornění pro rodiče předškolních dětí!!!

8. leden 2014

Třídní schůzka pro rodiče předškoláků, kteří se chystají s dětmi k zápisu do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 9.1.2014po 15 hodině (čas upřesníme na pozvánce) v zelené třídě. Schůzka je velmi důležitá, budou Vám předány pozvánky na prohlídky škol, zápisní lístky do škol a probereme případné zapojení do kurzu edukativně-stimulativních činností s názvem “Předškoláček“.

Přání 2014

8. leden 2014

Přejeme všem našim dětem další rok plný společných zážitků a radosti v naší školičce. Rodičům potom hodně zdraví a profesních i osobních úspěchů.

Kolektiv MŠ

Attachments:
Download this file (prani2014.jpg)prani2014.jpg91 kB

Vánoční besídky ve školce

Prosinec 2013

Jako již každoročně, zveme si rodiče do tříd, ukázat, co už jsme se všechno naučili. I letošní besídky byly na téma zimy, Mikuláše, zvířátek, a hlavně předvánoční pohody a dárečků.

Po milém programu následovalo ochutnávání dobrot a tvoření na dílničkách. Rodiče s dětmi zdobili perníkového kapříka, vyráběli voňavou kuličku z koření-hřebíčku, vyráběli andílka anebo vánoční přání. I když byly besídky v menších třídách již ve středu a ve větších až ve čtvrtek, nadílku nám ježíšek pod vánoční stromeček nadělili až v pátek. Každá třída tak mohla shlédnout, co si jejich třída odnese ke hraní, čím si bude právě jejich třída vybavena na další rok. Děkujeme rodičům, za jejich příspěvky, děti se z hromady dárků budou dlouho těšit.

Seminář v naší školce

Listopad 2013

logo fond miniprojektu

Další činností pro vzájemné poznávání byla návštěva učitelek ze Staré Turé u nás. Čekal nás seminář, společný večer a sobotní návštěva Mikulášského jarmarku. Odpolední setkání ve školce splnilo účel- naplánovali jsme společný výlet dětí z obou školek v květnu 2014. Na večerním posezení jsme se lépe poznaly, předaly si zkušenosti z naší práce.

Sobotní dopoledne jsme společně věnovaly poznávání historické části našeho města, a pro zpříjemnění jsme i ochutnaly dobroty na jarmarku.

Vánoční besídky ve školce

Prosinec 2013

Jako již každoročně, zveme si rodiče do tříd, ukázat, co už jsme se všechno naučili. I letošní besídky byly na téma zimy, Mikuláše, zvířátek, a hlavně předvánoční pohody a dárečků.

Po milém programu následovalo ochutnávání dobrot a tvoření na dílničkách. Rodiče s dětmi zdobili perníkového kapříka, vyráběli voňavou kuličku z koření-hřebíčku, vyráběli andílka anebo vánoční přání. I když byly besídky v menších třídách již ve středu a ve větších až ve čtvrtek, nadílku nám ježíšek pod vánoční stromeček nadělili až v pátek. Každá třída tak mohla shlédnout, co si jejich třída odnese ke hraní, čím si bude právě jejich třída vybavena na další rok. Děkujeme rodičům, za jejich příspěvky, děti se z hromady dárků budou dlouho těšit.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.