Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Vánoční besídky ve školce

Prosinec 2013

Jako již každoročně, zveme si rodiče do tříd, ukázat, co už jsme se všechno naučili. I letošní besídky byly na téma zimy, Mikuláše, zvířátek, a hlavně předvánoční pohody a dárečků.

Po milém programu následovalo ochutnávání dobrot a tvoření na dílničkách. Rodiče s dětmi zdobili perníkového kapříka, vyráběli voňavou kuličku z koření-hřebíčku, vyráběli andílka anebo vánoční přání. I když byly besídky v menších třídách již ve středu a ve větších až ve čtvrtek, nadílku nám ježíšek pod vánoční stromeček nadělili až v pátek. Každá třída tak mohla shlédnout, co si jejich třída odnese ke hraní, čím si bude právě jejich třída vybavena na další rok. Děkujeme rodičům, za jejich příspěvky, děti se z hromady dárků budou dlouho těšit.

Seminář v naší školce

Listopad 2013

logo fond miniprojektu

Další činností pro vzájemné poznávání byla návštěva učitelek ze Staré Turé u nás. Čekal nás seminář, společný večer a sobotní návštěva Mikulášského jarmarku. Odpolední setkání ve školce splnilo účel- naplánovali jsme společný výlet dětí z obou školek v květnu 2014. Na večerním posezení jsme se lépe poznaly, předaly si zkušenosti z naší práce.

Sobotní dopoledne jsme společně věnovaly poznávání historické části našeho města, a pro zpříjemnění jsme i ochutnaly dobroty na jarmarku.

Vánoční besídky ve školce

Prosinec 2013

Jako již každoročně, zveme si rodiče do tříd, ukázat, co už jsme se všechno naučili. I letošní besídky byly na téma zimy, Mikuláše, zvířátek, a hlavně předvánoční pohody a dárečků.

Po milém programu následovalo ochutnávání dobrot a tvoření na dílničkách. Rodiče s dětmi zdobili perníkového kapříka, vyráběli voňavou kuličku z koření-hřebíčku, vyráběli andílka anebo vánoční přání. I když byly besídky v menších třídách již ve středu a ve větších až ve čtvrtek, nadílku nám ježíšek pod vánoční stromeček nadělili až v pátek. Každá třída tak mohla shlédnout, co si jejich třída odnese ke hraní, čím si bude právě jejich třída vybavena na další rok. Děkujeme rodičům, za jejich příspěvky, děti se z hromady dárků budou dlouho těšit.

Seminář v naší školce

Listopad 2013

logo fond miniprojektu

Další činností pro vzájemné poznávání byla návštěva učitelek ze Staré Turé u nás. Čekal nás seminář, společný večer a sobotní návštěva Mikulášského jarmarku. Odpolední setkání ve školce splnilo účel- naplánovali jsme společný výlet dětí z obou školek v květnu 2014. Na večerním posezení jsme se lépe poznaly, předaly si zkušenosti z naší práce.

Sobotní dopoledne jsme společně věnovaly poznávání historické části našeho města, a pro zpříjemnění jsme i ochutnaly dobroty na jarmarku.

Enviromentální projekt

Listopad 2013

Letošní environmentální projekt je o lese. Budeme celý rok pozorovat život v lese, jeho proměny, faunu i floru a sbírat přírodniny. To jsme také měli v úmyslu, když jsme s dětmi ze zelené třídy do lesa vyrazili. Sesbírali jsme listí, a také hromadu kaštanů. S těmi jsme si potom ve třídě hráli celý týden.

Projekt "Poznáváme svět našich přátel"

říjen 2013

Další mezinárodní aktivitou je bližší „ Poznávání světa našich přátel“- a přesně tak se jmenuje náš projekt s partnerskou školou ve Staré Turé. Jeho prvním úkolem je dětem na Slovensku ukázat, jaké historické poklady mohou při návštěvě našeho okolí objevit. Součástí tématu poznej své město jsme se toulali po náměstí, prohlíželi si významné památky, zašli si na kruhový objezd, červeňásci i na rozhlednu. Předškolní děti tak vyrazily na výlet za historií- do Horních Věstonic, do Kurdějova a d Pavlova. Výsledkem bylo leporelo, které jsme vyplnily obrázky, fotografiemi i popisky. A totéž zpracovaly děti na Slovensku. A když jsme si leporela vyměnili, získali obě školy leporelo dvojjazyčné.

logo fond miniprojektu

Plavání

říjen 2013

Letošní lekce plavání proběhla již v září a říjnu. Předškoláčci si osvojili návyky správného dýchání ve vodě, splývání a odstranili strach z potápění. Naučili se do vody skákat, podplouvat i lovit hračky. Odměnou jim byl nejen diplom, ale i u některých i překonání sama sebe.

Stalo se v září 2013

Děti ze zelené třídy se zapojily do dalšího projektu na portále e-twinningu. Sestavila ho paní učitelka Janka z ‚Prešova a účastníme se na něm i s naší partnerskou školou ve Staré Turé. Projekt se jmenuje „Jabl´čková cesta rokom“ a ukáže nám, jak můžeme sledovat a zužitkovat jablíčko po celý rok. Jeho aktivity jsou jak přírodní- sledování jabloně, její kůry, listí, plodů, tak i využití jablíček jako ozdob, jídla, zdroj vitamínů, a jejich výrobu. V neposlední řadě i zapojení jablíčka do života dětí při výrobě draka, zdobení stromečku, písní a básní a tanečků, nebo jablíčkový maškarní bál.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy