Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Poděkování partnerům

Poblém s počítačem je vyřešen. A to díky rodičům Romanovým, kteří ihned aktivně reagovali a počítače sehnali a to hned 3, komplet i s monitory!! Ihned jsme je instalovali jak do zelené, tak i do červené třídy, pro třetí se rozhodujeme ve spodních třídách. Velice děkujeme jménem dětí. Výukové programy jsou oblíbeným zpestřením vzdělávání, vhodným zadáváním samostatné práce pro děti i nácvikem ovládání IT technologií u dětí.

Romanovi nám také prozradili, že nemalou měrou přispěla i firma MCS plus, spol. s r.o. Počítače vybavila novým hard diskem, přidala kláversnice i myši a to zdarma!!

Firma MCS plus, spol. s r.o. patří mezi naše významné partnery. Oceňujeme jejich aktivní přístup a ochotu perzonálu. Nejen, že kdykoliv seženou jakékoliv požadované zboží, ale i v krátkých termínech. Na naše požadavky ohledně správy IT reagují ochotně a naše problémy řeší i radou. Poděkování patří jmenovitě i panu Střelcovi, který jako správný tatínek naši spolupráci vždy koriguje.

Chráníme si zrak

5. únor 2014

Téma tohoto týdne bylo Chráním si své zdraví . Tentokrát se zaměřením na oči. Dozvěděli jsme se, jak oči rosou hlavě, co s nimi všech o umíme, jak si je máme chránit. Hráli jsme s dětmi na slepou bábu, používali sluch a hmat, vyráběli brýle ze všech možných materiálů. nejzajímavější byla exkueze Optik Grůzová, kde nás optičky seznámily s přístroji na vyšetření očí, se správným výběrem brýlí a dokonce nám ukázyly, jak se brousí sklíčka do brýlí. Děkujeme celému koletivu Optik Grůzová za umožnění exkurze.

Lednové divadlo v MŠ

5. únor 2014

Konec ledna byl ve školce muzikálový. Jak je to s kocourkem Modroočkem a jeho dospělákem už víme z knížek. Nyní jsme se mohli podívat, jak hraje a zpívá on i jeho kamarádi. Hraný muzikál se nám moc líbil a některé starší děti, které jej znají z CD si jej zazpívaly s herci.

Výzva

24. leden 2014

Prosíme rodiče, kteří mají doma starší notebook či starší počítač, zda by jej nemohli věnovat mateřské škole k výuce. Zelená třída je nyní bez počítače. Děkujeme, vedení školy.

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Plánované akce

24. leden 2014

Plánované akce na Pastelce pro měsíc únor a březen 2014

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Attachments:
Download this file (planovane_akce.pdf)planovane_akce.pdf181 kB

Projekt "Poznáváme svět našich přátel"

říjen 2013

Další mezinárodní aktivitou je bližší „ Poznávání světa našich přátel“- a přesně tak se jmenuje náš projekt s partnerskou školou ve Staré Turé. Jeho prvním úkolem je dětem na Slovensku ukázat, jaké historické poklady mohou při návštěvě našeho okolí objevit. Součástí tématu poznej své město jsme se toulali po náměstí, prohlíželi si významné památky, zašli si na kruhový objezd, červeňásci i na rozhlednu. Předškolní děti tak vyrazily na výlet za historií- do Horních Věstonic, do Kurdějova a d Pavlova. Výsledkem bylo leporelo, které jsme vyplnily obrázky, fotografiemi i popisky. A totéž zpracovaly děti na Slovensku. A když jsme si leporela vyměnili, získali obě školy leporelo dvojjazyčné.

logo fond miniprojektu

Plavání

říjen 2013

Letošní lekce plavání proběhla již v září a říjnu. Předškoláčci si osvojili návyky správného dýchání ve vodě, splývání a odstranili strach z potápění. Naučili se do vody skákat, podplouvat i lovit hračky. Odměnou jim byl nejen diplom, ale i u některých i překonání sama sebe.

Stalo se v září 2013

Děti ze zelené třídy se zapojily do dalšího projektu na portále e-twinningu. Sestavila ho paní učitelka Janka z ‚Prešova a účastníme se na něm i s naší partnerskou školou ve Staré Turé. Projekt se jmenuje „Jabl´čková cesta rokom“ a ukáže nám, jak můžeme sledovat a zužitkovat jablíčko po celý rok. Jeho aktivity jsou jak přírodní- sledování jabloně, její kůry, listí, plodů, tak i využití jablíček jako ozdob, jídla, zdroj vitamínů, a jejich výrobu. V neposlední řadě i zapojení jablíčka do života dětí při výrobě draka, zdobení stromečku, písní a básní a tanečků, nebo jablíčkový maškarní bál.

Loňský e-twinningový projekt získal ocenění kvality

7. května 2013

Náš loňský projekt v e-twinningu Příhody skřítka Zvídálka získal ocenění kvality. Dočkali jsme se a naše práce byla oceněna. Při jarním rozdávání cen jsme obdrželi žákovské ocenění Pupil Quality Label.

Významné ocenění za e-twinning pro naši školku

17. května 2013

V pátek 17. 5. 2013 jsem se osobně zúčastnila 9. národní konference e-twinningu v Olomouci, kde jsem měla možnost osobně převzít cenu kvality a národní cenu! Náš projekt byl vyhodnocen, jako nejlepší projekt z mateřských škol za rok 2012! Pro školu jsem tak získala 30.000 Kč na společné setkání dětí z obou partnerských škol.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy