Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne následně. 16.4.2014 bude zápis do MŠ, od tohoto data se odvíjí 30-ti denní lhůta správního řízení, ve které zapíši Vámi podané přihlášky, rozdělím si s p..ředitelkou Javůrkovou duplicitní žádosti, sečtu body dle kritérií a sestavím listinu s počtem bodů. Potom přijmu děti dle volných míst od největšího počtu bodů - jejich čísla jednací vyvěsím na webu MŠ a na bráně školy. Ostatní dostanou dopis s vyjádření o nepřijetí. Případné dotazy poté zodpovím po telefonu či osobně. Bc.B.Nešporová

Tiše, les vypráví…

V rámci letošního ekologického projektu naší MŠ na téma „Tiše, les vypráví...“ jsme se vypravili na Křížový kopec, abychom tam vyrobili z přírodnin krmítka a nachystali tak zvířátkům hostinu... (více ve fotogalerii)

Informace pro rodiče

Ředitelství obou mateřských škol vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a to ve středu 16.4.2014. Současně proběhne i Den otevřených dveří a to v čase od 8 do 11.30 hodin. Těšíme s na vás! Eva Javůrková a Bc. Blanka Nešporová

Attachments:
Download this file (kriteria_2014.pdf)kriteria_2014.pdf195 kB

Poděkování partnerům

Poblém s počítačem je vyřešen. A to díky rodičům Romanovým, kteří ihned aktivně reagovali a počítače sehnali a to hned 3, komplet i s monitory!! Ihned jsme je instalovali jak do zelené, tak i do červené třídy, pro třetí se rozhodujeme ve spodních třídách. Velice děkujeme jménem dětí. Výukové programy jsou oblíbeným zpestřením vzdělávání, vhodným zadáváním samostatné práce pro děti i nácvikem ovládání IT technologií u dětí.

Romanovi nám také prozradili, že nemalou měrou přispěla i firma MCS plus, spol. s r.o. Počítače vybavila novým hard diskem, přidala kláversnice i myši a to zdarma!!

Firma MCS plus, spol. s r.o. patří mezi naše významné partnery. Oceňujeme jejich aktivní přístup a ochotu perzonálu. Nejen, že kdykoliv seženou jakékoliv požadované zboží, ale i v krátkých termínech. Na naše požadavky ohledně správy IT reagují ochotně a naše problémy řeší i radou. Poděkování patří jmenovitě i panu Střelcovi, který jako správný tatínek naši spolupráci vždy koriguje.

Chráníme si zrak

5. únor 2014

Téma tohoto týdne bylo Chráním si své zdraví . Tentokrát se zaměřením na oči. Dozvěděli jsme se, jak oči rosou hlavě, co s nimi všech o umíme, jak si je máme chránit. Hráli jsme s dětmi na slepou bábu, používali sluch a hmat, vyráběli brýle ze všech možných materiálů. nejzajímavější byla exkueze Optik Grůzová, kde nás optičky seznámily s přístroji na vyšetření očí, se správným výběrem brýlí a dokonce nám ukázyly, jak se brousí sklíčka do brýlí. Děkujeme celému koletivu Optik Grůzová za umožnění exkurze.

Lednové divadlo v MŠ

5. únor 2014

Konec ledna byl ve školce muzikálový. Jak je to s kocourkem Modroočkem a jeho dospělákem už víme z knížek. Nyní jsme se mohli podívat, jak hraje a zpívá on i jeho kamarádi. Hraný muzikál se nám moc líbil a některé starší děti, které jej znají z CD si jej zazpívaly s herci.

Výzva

24. leden 2014

Prosíme rodiče, kteří mají doma starší notebook či starší počítač, zda by jej nemohli věnovat mateřské škole k výuce. Zelená třída je nyní bez počítače. Děkujeme, vedení školy.

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Plánované akce

24. leden 2014

Plánované akce na Pastelce pro měsíc únor a březen 2014

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Attachments:
Download this file (planovane_akce.pdf)planovane_akce.pdf181 kB

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.