Stalo se

Archiv akcí

Všechny fotografie ze školních akcí naleznete na odkazu www.skolicka25.rajce.net.

Poděkování partnerům

Poblém s počítačem je vyřešen. A to díky rodičům Romanovým, kteří ihned aktivně reagovali a počítače sehnali a to hned 3, komplet i s monitory!! Ihned jsme je instalovali jak do zelené, tak i do červené třídy, pro třetí se rozhodujeme ve spodních třídách. Velice děkujeme jménem dětí. Výukové programy jsou oblíbeným zpestřením vzdělávání, vhodným zadáváním samostatné práce pro děti i nácvikem ovládání IT technologií u dětí.

Romanovi nám také prozradili, že nemalou měrou přispěla i firma MCS plus, spol. s r.o. Počítače vybavila novým hard diskem, přidala kláversnice i myši a to zdarma!!

Firma MCS plus, spol. s r.o. patří mezi naše významné partnery. Oceňujeme jejich aktivní přístup a ochotu perzonálu. Nejen, že kdykoliv seženou jakékoliv požadované zboží, ale i v krátkých termínech. Na naše požadavky ohledně správy IT reagují ochotně a naše problémy řeší i radou. Poděkování patří jmenovitě i panu Střelcovi, který jako správný tatínek naši spolupráci vždy koriguje.

Chráníme si zrak

5. únor 2014

Téma tohoto týdne bylo Chráním si své zdraví . Tentokrát se zaměřením na oči. Dozvěděli jsme se, jak oči rosou hlavě, co s nimi všech o umíme, jak si je máme chránit. Hráli jsme s dětmi na slepou bábu, používali sluch a hmat, vyráběli brýle ze všech možných materiálů. nejzajímavější byla exkueze Optik Grůzová, kde nás optičky seznámily s přístroji na vyšetření očí, se správným výběrem brýlí a dokonce nám ukázyly, jak se brousí sklíčka do brýlí. Děkujeme celému koletivu Optik Grůzová za umožnění exkurze.

Lednové divadlo v MŠ

5. únor 2014

Konec ledna byl ve školce muzikálový. Jak je to s kocourkem Modroočkem a jeho dospělákem už víme z knížek. Nyní jsme se mohli podívat, jak hraje a zpívá on i jeho kamarádi. Hraný muzikál se nám moc líbil a některé starší děti, které jej znají z CD si jej zazpívaly s herci.

Výzva

24. leden 2014

Prosíme rodiče, kteří mají doma starší notebook či starší počítač, zda by jej nemohli věnovat mateřské škole k výuce. Zelená třída je nyní bez počítače. Děkujeme, vedení školy.

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Plánované akce

24. leden 2014

Plánované akce na Pastelce pro měsíc únor a březen 2014

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Attachments:
Download this file (planovane_akce.pdf)planovane_akce.pdf181 kB

Upozornění

16. leden 2014

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 proběhne v měsíci dubnu. Současně vám nabídneme i Den otevřených dveří. Datum bude upřesněno a avízováno na webu MŠ, webu města i v Hustopečských listech. Připomínáme, že k žádosti o přijetí je nutné doložit Čestné prohlášení k trvalému pobytu. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

Bc. Blanka Nešporová, ředitelka školy

Na Tři Krále o krok dále

11. leden 2014

Tak znělo téma tohoto týdne, protože jsme slavili svátek Tří Králů. Jednou z akcí byla návštěva hustopečského kostela, kde jsme si mohli prohlédnout hned 3 betlémy. Viděli jsme Ježíška v jesličkách a Tři Krále, kteří se mu přišli poklonit a donesli mu dary. Teď už víme, že Tři Králové se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar, na jakých zvířatech do Betléma přicestovali a jaké donesli dary. Také jsme ovoněli kadidlo a vonnou myrhu a otevřeli starodávnou truhlu s tajným zámkem. Potom jsme si vyšli k varhanám, kde jsme si prohlédly jejich píšťaly a na některé jsme si zkusili i písknout. S dopomocí pana děkana jsme vytvořili i "živé varhany", kdy pan děkan dirigoval a děti na znamení do píšťal pískaly. Nakonec jsme si s varhaním doprovodem, tentokrát už opravdovým, zazpívali vánoční koledy.

Pozvánka - Chování dětí předškolního věku

11. leden 2014

Zveme rodiče všech tříd na besedu s názvem "Problémové chování dětí předškolního věku a jak mu předcházet" dne 28.1.2014 v 16.00 v červené třídě. Čeká Vás zajímavá hodina s psycholožkou Mgr. Houšťovou z psychologicko-pedagogické poradny v Břeclavi, která bude rozbírat témata:

- děti si zvykají na život v kolektivu- mému dítěti kamarád ubližuje- s naším dítětem si nikdo nehraje atd...

Na besedu si můžete připravit otázky. Besedu doporučujeme a těšíme se na vzájemné setkání. Kolektiv MŠ

Upozornění pro rodiče předškolních dětí!!!

8. leden 2014

Třídní schůzka pro rodiče předškoláků, kteří se chystají s dětmi k zápisu do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 9.1.2014po 15 hodině (čas upřesníme na pozvánce) v zelené třídě. Schůzka je velmi důležitá, budou Vám předány pozvánky na prohlídky škol, zápisní lístky do škol a probereme případné zapojení do kurzu edukativně-stimulativních činností s názvem “Předškoláček“.

Přání 2014

8. leden 2014

Přejeme všem našim dětem další rok plný společných zážitků a radosti v naší školičce. Rodičům potom hodně zdraví a profesních i osobních úspěchů.

Kolektiv MŠ

Attachments:
Download this file (prani2014.jpg)prani2014.jpg91 kB

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy