Stalo se v září 2013

Děti ze zelené třídy se zapojily do dalšího projektu na portále e-twinningu. Sestavila ho paní učitelka Janka z ‚Prešova a účastníme se na něm i s naší partnerskou školou ve Staré Turé. Projekt se jmenuje „Jabl´čková cesta rokom“ a ukáže nám, jak můžeme sledovat a zužitkovat jablíčko po celý rok. Jeho aktivity jsou jak přírodní- sledování jabloně, její kůry, listí, plodů, tak i využití jablíček jako ozdob, jídla, zdroj vitamínů, a jejich výrobu. V neposlední řadě i zapojení jablíčka do života dětí při výrobě draka, zdobení stromečku, písní a básní a tanečků, nebo jablíčkový maškarní bál.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy