Plavání

4. prosince 2012

Začal další kurz plavání pro předškoláčky.

Děti odjíždí každé úterý v 9.hodin z mateřské školy na bazén. Čeká nás 10 hodin výcviku plavání – dýchání do vody, splývání s deskou, sjezd po skluzavce a další dovednosti potřebné k odstranění strachu z vody. Zájem o kurz byl velký – rozdělili nás tedy na 3 skupiny, které se střídají v malém i velkém bazénu. Všem dětem se plavání moc líbí.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.