Zápisy do 1.ročníků obou ZŠ

prosinec 2012

Než se nadáme, vrátíme se odpočatí do školky a budeme opět děti připravovat k zápisům do 1. tříd obou základních škol. Již nyní učitelky postupně upozorňují rodiče na znalosti i neznalosti jejich dětí, navrhují odklady školní docházky. Možná zase někteří uvažujete, že váš předškoláček může jít do školy dříve než mu bude 6 let. Pro porovnání schopností a zjištění, co dítěti ještě nejde, nabízíme článek dětského psychologa „Co by měl umět a znát předškolák“. Snad pomůže právě Vám.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.