Přehled akcí na prosinec

čtvrtek 18. října 2012

úterý 4. prosince 2012, v 7.45 hodin
Kurz plavání
cena cca 700 Kč, pouze pro zdravé a přihlášené předškoláky

středa 5. prosince, po 9. hodině
Mikulášská nadílka

pondělí 10. prosince
Divadlo v kině Vánoční pohádka

čtvrtek 13. prosince
Vánoční besídka a dílničky
zveme rodiče a prarodiče

okolo 17. prosince
Nadílka dětem

pátek 21. prosince
Poslední den v MŠ
ukončení letošního provozu, běžný provoz po celý den
prázdniny do 2. 1. 2013

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.