Pastelka započala opět mezinárodní projekt v e-twinnigu

16. listopadu 2012

Loňská zkušenost s tímto projektem byla pro nás obohacující. Prohloubila se spolupráce s partnerskou školou ve Staré Turé a naše společná seznamovací práce o „Zvídálkovi“ dokonce získala Ocenění kvality na Slovensku.

V letošním roce jsme se zaměřili na enviromentální téma a pracujeme na projektu s názvem „Putování vodní kapičky“. Děti se tak seznamují s koloběhem vody v přírodě, její důležitostí, využitím vody v každodenním životě i nutností vodu chránit. Vodu malujeme, pozorujeme, posloucháme... Projekt jsme uzavřeli v říjnu letošního roku a máme za sebou první aktivity – výrobu kapičky Emičky, pozorování vodních zdrojů i výrobu kalendáře přírody.

V naší práci chceme použít bohatý enviromentální materiál zakoupený v rámci přeshraniční spolupráce, využít všech zdrojů v okolí školy a našem městě, zajet si do centra Jezírko v Brně na program „O Vodníčku Jezerníčkovi“ a v červnu zakončit projekt výletem do Staré Turé, kde bychom se účastnili hravého dopoledne s úkoly. Za tímto účelem máme v plánu také znovu zažádat o dotační projekt u regionu Bílé Karpaty a naplánovat tak další možnosti spolupráce našich škol.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.