Drakiáda na Pastelce

14. listopadu 2012

Není drak jako drak. Takový byl název tří krátkých pohádek, které děti shlédly v našem kině. A draky se to hemžilo v celé školce půlku listopadu. Děti malovali a stříhali, plnili dračí úkoly – labyrinty, počítali draky, vymalovávali... Všechno vyvrcholilo školní „drakiádou“. Malé třídy společně pouštěly draky začátkem týdne, předškoláci ke konci.

Sice moc nefoukalo, ale nadšení z letu si užívali jak kluci, tak holky.

 

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.