Týden radovánek v MŠ

4.–8. června 2012

Jako každoročně jsme dětem nadělili ke Dni dětí celý týden radovánek.

V pondělí jsme na MŠ přivítali pohádku o Sindibádovi. Děti byly vtaženy do děje, účastnily se aktivně hraní a zasmály se. Pohádka nás navodila na celotýdenní dobrou náladu.

V úterý odjely malé děti do ZOO v Hodoníně. Seznámily se se spoustou zvířátek, jejich prostředím a mohly je i nakrmit. Na závěr si prošly kolotoče.

Velké děti vyrazily na motivaci „skřítčí slečny Zvedavky“ na pěší túru po okolí města. Plnily úkoly, sledovaly mapu a pozorovaly výhled na Pálavu. Vůbec nevadilo, že sem tam přeprchalo. Chůze v pláštěnce měla své kouzlo a svačina u vysílače chutnala o to lépe.

Ve středu jsme okupovali hasičskou zbrojnici. Děti přicházely ve skupinách, aby si mohli za odborného výkladu zkusit kleště, výstroj, prolézt auty či stříkat z hadice. Tohle se nám moc, moc líbilo.

Ve čtvrtek jsme přivítali naše rodiče na školním odpoledni. Velká náčelnice přivítala všechny kmeny i bílé tváře rodičů před MŠ a společným tanečkem jsme se přesunuli na zahradu školy. Ta se proměnila ve velkou indiánskou osadu. Úkoly bylo nazdobit a postavit týpí své třídy, na koních projet stezku odvahy, střelit bizona, překonat terén plný nástrah. Za odměnu rozdávala velká náčelnice cukrovou vatu a puzzle. U táboráku jsme si potom zazpívali a pochutnali na špekáčcích.

Pátek byl ve znamení hledání pokladu. Klasická šipkovaná vedla okolím MŠ a zdárně nás navedla ke sladké odměně. Děti se osvědčili jako výborní navigátoři a stopaři a často předběhli i učitelky. Plnění úkolů se však nevyhnuli.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy