Mateřská škola slaví 30. výročí svého založení

Naše mateřská škola slaví 30 let od svého založení. Každoročně vzdělává stovku dětí, které následně odchází do základních škol. Personál školy se mění, nadále vzdělává a prostory školy jen vzkvétají.. Ke kulatému výročí letos dětem nadělíme multifunkční zahradu. O vývoji MŠ se více doštete v našem článku v příloze.

Attachments:
Download this file (vyroci.docx)vyroci.docx75 kB

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.