Provoz mateřské školy od září 2014

Z důvodu posunutého termínu předání MŠ stále nevíme, zda od 1.9.2014 pojedeme v plném provozu na naší budově. Prozatím počítáme s variantou, kdy: ve třídě zelené a modré pojedeme normálně. Do třídy červené budou umístěny provizorně malé a nové děti ze žluté třídy. Děti z červené třídy budou na nejnutnější dobu umístěny opět na Pavučině (CVČ). Toto opatření by se mělo během prvních týdnů vyřešit a počítáme s tím, že do konce září budeme už všichni ve svých třídách. Z toho důvodu vás vyzývám, přijďte se podívat na bránu MŠ. Budou zde vyvěšeny seznamy dětí, a vy si pročtete, do které třídy Vaše dítě patří. Od pondělí 1.9. jej tedy můžete přivést na správné místo.

Další informace dostanete od učitelek či vedení školy v prvních dnech.

Děkujeme za pochopení. Bc. Blanka Nešporová, ředitelka

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.