Adaptační program

Z důvodu mimořádné situace, která vznikla v souvislosti s rekonstrukcí MŠ a přesunem dětí do náhradních prostor nebude letos realizován adaptační program! Nabídneme Vám jej od září, pokud pojede MŠ v běžném provozu (pokud ukončí rekonstrukci v daném termínu).