Vánoční besídky ve školce

Prosinec 2013

Jako již každoročně, zveme si rodiče do tříd, ukázat, co už jsme se všechno naučili. I letošní besídky byly na téma zimy, Mikuláše, zvířátek, a hlavně předvánoční pohody a dárečků.

Po milém programu následovalo ochutnávání dobrot a tvoření na dílničkách. Rodiče s dětmi zdobili perníkového kapříka, vyráběli voňavou kuličku z koření-hřebíčku, vyráběli andílka anebo vánoční přání. I když byly besídky v menších třídách již ve středu a ve větších až ve čtvrtek, nadílku nám ježíšek pod vánoční stromeček nadělili až v pátek. Každá třída tak mohla shlédnout, co si jejich třída odnese ke hraní, čím si bude právě jejich třída vybavena na další rok. Děkujeme rodičům, za jejich příspěvky, děti se z hromady dárků budou dlouho těšit.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy