Seminář v naší školce

Listopad 2013

logo fond miniprojektu

Další činností pro vzájemné poznávání byla návštěva učitelek ze Staré Turé u nás. Čekal nás seminář, společný večer a sobotní návštěva Mikulášského jarmarku. Odpolední setkání ve školce splnilo účel- naplánovali jsme společný výlet dětí z obou školek v květnu 2014. Na večerním posezení jsme se lépe poznaly, předaly si zkušenosti z naší práce.

Sobotní dopoledne jsme společně věnovaly poznávání historické části našeho města, a pro zpříjemnění jsme i ochutnaly dobroty na jarmarku.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy