Projekt "Poznáváme svět našich přátel"

říjen 2013

Další mezinárodní aktivitou je bližší „ Poznávání světa našich přátel“- a přesně tak se jmenuje náš projekt s partnerskou školou ve Staré Turé. Jeho prvním úkolem je dětem na Slovensku ukázat, jaké historické poklady mohou při návštěvě našeho okolí objevit. Součástí tématu poznej své město jsme se toulali po náměstí, prohlíželi si významné památky, zašli si na kruhový objezd, červeňásci i na rozhlednu. Předškolní děti tak vyrazily na výlet za historií- do Horních Věstonic, do Kurdějova a d Pavlova. Výsledkem bylo leporelo, které jsme vyplnily obrázky, fotografiemi i popisky. A totéž zpracovaly děti na Slovensku. A když jsme si leporela vyměnili, získali obě školy leporelo dvojjazyčné.

logo fond miniprojektu

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy