Střednědobý výhled rozpočtu

Povinností škol je zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu. Jedná se o rozpočet, který škola plánuje v nejbližších 3 letech. Ten jsem zpracovala a nyní bude na RM (radě města), zda jej schválí. k nahlédnutí je v kolonce O škole.

Attachments:
Download this file (web- střednědobý plán.xlsx)web- střednědobý plán.xlsx10 kB

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.