Nový školní rok

Dobrý den, vážení rodiče.

Zítra začneme nový školní rok. Třídy, zahrada i kuchyně jsou připravené na spuštění provozu. Začínáme v 6.15 hodin a prosíme o přivádění dětí nejdpozději do 8.30 hodin. Rodiče nových dětí se připraví na slzičky, naše již známe tvířičky přivítáme ve třídách ve stejném složení personálu jako vloni. Provoz MŠ je do 16.15, ale pro nové děti, prosím přijďte dříve, aby zde zbytečně dlouho neplakaly- budou si tak lépe zvykat a čas trávený v MŠ postupně prodlužujte.

Po MŠ se pohybujte v rouškách, pokud děti jeví náznak nachlazení, onemocnění Covid -19 či mají jiné problémy (vši, průjem) ponechte si je prosím, ještě několik dní doma. Učitelka má právo dítě jevící známky onemocnění odeslat domů !!

V šatně si najděte svoji značku a následně skříňku, dětem věci označte či podepište. Do třídy děti přiveďte a předejte učitelce.

vaší povinností je seznámit se se školním řádem- učiňte tak co nejdrříve, bude k nahlédnutí v šatně MŠ, přečtení potvrďte podpisem do archu učitelce.

Seznamy dětí a rozdělení do jednotlivých tříd máme na bráně MŠ, nahlédněte do nich při příchodu.

Připomínám, že od letošního září platí zákaz vjezdu rodičů před MŠ, k parkování při přivážení a odvážení dětí využijte parkoviště na Javorové ulici (u bývalého JZD). Děkujeme za pochopení.

Přeji všem bezproblémový začátek školního roku. Blanka Nešporová, ředitelka školy

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy