Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, vyvěšuji výsledky přijímacího řízení. Na MŠ bylo 26 volných míst, přihlášek jsme obdrželi 75. Žádosti jsme hodnotily podle kritérií, kde největší roli hrálo trvalé bydliště v Hustopečích a věk dítěte. Výsledky vyhodnotila aplikace Správa MŠ dle námi zadaných bodů.

Rodiče přijatých dětí pozveme na informativní schůzku v červnu 2021.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Ke dnešnímu dni se objevila další 3 volná místa, dodatečně tedy přijímáme děti označené s reg. čísly 50/2021, 14/2021 a 2/2021- zde rozhodoval počet bodů.

Dalších 6 dětí má dle školského zákona nárok na přijetí. Bohužel kapacita volných míst v naší MŠ je již obsazena.  Zřizovatel bude upozorněn, vy máte možnost hledat volná místa v jiných mateřských školách.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy