Služba školního stravování- výdejní okénko

Jídelny školního stravování v mateřských školách mají v době uzavření stejný režim jako jídelny na ZŠ- tedy mohou vařit. Obědy si zákonní zástupci předškolních děti mohou za dotovanou cenu (pro vás běžná cena)  odebírat s sebou domů. Zaměstnanci se také mohou odebíráním jídel stravovat. Jedná se jen o výdejní okénko.

Pokud tedy máte zájem, volejte do MŠ ( 724 190 558 nebo 702 230 174) a odběr stravy si domluvíme.

Mgr. B.Nešporová, ředitelka

 

PS- MŠ nyní jede jako škola zajišťující provoz krizovým profesím. Pokud bude kapacita využitá těmito dětmi, budou mít přednost. Vařit můžeme jen počet jídel daný kapacitou ŠJ.

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy