Informace o organizaci provozu v krizovém stavu

Dobrý den, vážení rodiče,

z rozhodnutí hejtmana KÚ JMK budeme od zítřejšího dne fungovat jako MŠ s „Péči o děti pracovníků vybraných profesí". Na našem pracovišti se bude jednat o děti od 2 do 6ti let,

děti navštěvující ZŠ spadají pod pracoviště ZŠ Komenského 2.  Tento provoz je na obou školách prozatím schválen do 21.3.2021.

 Provoz naší MŠ je od 6.15 do 16.15 hodin. Prozatím otvíráme provoz ve žluté třídě (přízemní třída, přední budova z ulice Školní- vchod ve dvoře). Naše děti použijí pro vstup čip, ostatní zvoňte na zvonek!!

Děti budou potřebovat vlastní plastovou lahev na pití (šroubovací uzávěr), dále pohodlné oblečení do třídy, papuče a pyžamo. Vše, prosím, podepsané.

Při příchodu si najdete skříňku a učitelce vyplníte Evidenční list. Ten si můžete stáhnout a vyplnit doma- je i dole v příloze.

V MŠ se pohybujte v respirátoru, desinfikujte si ruce. Vstupujte jen do dané šatrny a třídy!

 

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

724 190 558

 

 

Attachments:
Download this file (EL- krizový stav.docx)EL- krizový stav.docx27 kB

banner eu

Šablony III v MŠ Pastelce v Hustopečích

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/00176903 z OP VVV

„Šablony“ jsou jednou z možností, jak získat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Po analýze potřeb školy jsme se o tyto finanční prostředky přihlásili i my. Nyní již realizume potřetí. třetí výzva je platná v období 1.9.2020-31.8.2022.

Plná částka schválená pro naši školu 364 366,- Kč a to zejména na projektové dny v MŠ n( povinná aktivita), dále personální podporu- školního asistenta a také plánujeme zahraniční stáž vedení školy.

Stejně jako v minulých letech se nám podařilo zrealizovat pracovní místo školního asistent  k dětem sociálně znevýhodněným.   Kolegyně Tihlaříková je velkou pomocí učitelkám v práci s těmito dětmi, hlavně v sebeobsluze, společnských návycích a chování. 

Dále  budeme s dětmi na třídách organizovat finančně náročnější projektové dny mimo MŠ.

Díky financím z evropských fondů si tak můžeme dopřát nákladnější činnosti a zakoupit pomůcky, na které z běžného provozu peníze nemáme.

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka školy