Provoz školy, akce a mimořádná opatření

Dobrý den, vážení rodiče.

Zdravím vás v této nelehké době, a doufám, že jste všichni v pořádku. Naše MŠ jede v prázdninovém provozu- jsme sloučeni s MŠ na Sídlišti, a v provozu je jedna třída. děti i zamětnanci pracují v rouškách, provoz je ve zvýšené míře desinfikován, děti chodí jen na školní zahradu. Mateřská škola NENÍ  uzavřená, tudíž nemůžeme vystavovat OČR !!  Školné bude po dobu uzavření provozu hrazeno následovně = kdo chodí- uhradí celou částku, kdo chodí omezeně- uhradí poměrnou část, kdo chodit nebude, bude mu účtován polatek ve výši 100,- Kč. Vyučtování proběhne v pololetí.

Mám pro vás několik nový zpráv, týkajících se provozu MŠ v nejbližší době:

1) Přihlášky do ZŠ odevzdávejte do 7.4.2020 přímo na školách.

2) Adaptační program pro nové kamarády a jejich rodič letos nabízet nebudeme !!

3) Do odvolání rušíme všechny plánované akce MŠ s rodiči i bez !!

4) Od pondělí 6.4. do pátku 24.4. bude provoz zabezpečovat personál MŠ na Sídlišti. Přihlašování a odhlašování dětí je možné na telefonu modré třídy: 702 230 067.

Náš personál nastoupí opět 27.4.2020 - pokud nás nepřekvapí nějaký nový pokyn vlády.

5) Veškerá komunikace se mnou je možná přes telefon 724 190 558, nebo e-mailen nesporova@hustopece.cz, jsem na homeoffice, ale průběžně docházím do MŠ pracovat, denně jsem k zastižení.

6)Zápisy do MŠ proběhnou první týden v květnu. Nyní vyčkáváme pokyny z ministerstva školství, upřesnění formy a průběhu zápisů vyvěsíme včas. Zápis bude určitě bezkontaktní, bez dětí. Vyčkejte na pokyny, prosím...

     Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                               Blanka Nešporová, ředitelka

 

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.