Provoz spustíme naplno 1.10.2019

Dobrý večer, vážení rodiče. Dnes 27.9. proběhla kolaudace naší rekonstruované části budovy. Kromě jedné revizní zprávy, která byla hasičům dodána odpoledne, je již vše v naprostém pořádku. V pondělí by měl být vydán kolaudační souhlas a od 1.10.2019 pojede naše MŠ již naplno. Těšíme se na všech 112 dětí, na Vás a naši vzájemnou spolupráci. 

Nezapomeňte poslat splátku za školného a stravného za říjen do 15.10.! Děkuji. Připomínám, že kdo nám, vyšel vstříc a děti si nechal doma, neplatí za září žádný poplatek.

V týdnu do 4.10. budeme ještě odebírat stravu ze ZŠ Komenského (do budovy stále stěhujeme vybavení).  Ceny za těchto 5 dní budou tedy ještě malinko vyšší. Buďte bez obav a žádné navýšení nedoplácejte, děti někdy onemocní a uhrazené částky se tak v řádu několika málo měsíců srovnají.

Těším se již nyní na naši první společnou akci, která bude 17.10. v odpoledních hodinách. Pozvánku obdržíte od učitelek ve třídě.

Blanka Nešporová

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.