Změna- upozornění

Dobrý den, upozorňuji, že poslední termín adaptačního pololedne  přesouváme na čtvrtek 10.5.2018 ! Je to z důvodu besídek ke Svátku matek. Žlutá i modrá třída bude mít besídku ve středu, dopoledne tedy potřebují klid na zkoušení a úpravu prostor. Děkujeme za pochopení, za kolektiv MŠ ředitelka

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.