Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

Ředitelství mateřské školy vyhlašuje termín zápisu do MŠ na školní rok 2018/19 a to na čtvrtek 17.5.2018 od 8.00 do 12.00 hodin. Současně bude den otevřených dveří. Děti si mohou ve školce pohrát a zatančit s klaunem.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ- o škole- dokument ke stažení). Dostavte se, prosím osobně, obdržíte číslo jednací a evidenční list dítěte.

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Správní řád a jeho rozhodovací lhůta je 30 dní. Ředitelka porovnává a vyhodnocuje žádosti dle kritérií pro přijetí. Ta jsou letos nastavena takto: viz dokument níže.

Výledky budou zveřejněny zde na webu MŠ a na bráně školy, a to pod jednacími čísly.

Těšíme se na Vás.                                                                                                                                                     Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka MŠ

 

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.