pastelka deti

Mateřská škola Pastelka

Hledáte si správnou školičku pro svého klučinu či holčičku? Pokud máte dítě, které má více než 2 roky, určitě se zrovna rozhlížíte po té pravé a správné mateřské škole. Zápisy probíhají na jaře a proto nám dovolte, abychom Vás přesvědčili, že my jsme ta vyvolená školička. Nabízíme dětem pohodovou atmosféru, zábavu, moderní hračky, moderní technologie, pěknou zahradu, prostorné třídy. Přijďte se k nám podívat. Můžete se kouknout, popřípadě si všechno sami osahat…

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji.

Aktuálně ze školky

Vyhlašujeme termín zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství mateřské školy Hustopeče, Školní 25 vyhlašuje dne 3. května 2017 od 8.30 hod. zápis pro nové děti.  V uvedený den si můžete prohlédnout prostory mateřské školy, pohrát si s kamarády a zhlédnout práci s dětmi. Při této příležitosti si zájemci o řádný zápis do MŠ mohou vyzvednout přihlášku k docházce od školního roku 2017/18 , nebo si ji stáhnout na těchto stránkách v záložce Dokumenty- ke stažení. Vyplněnou přihlášku můžete i před zápisem předat do MŠ, nebo přeposlat ředitelce MŠ poštou či e-mailem.

Novela školského zákona přináší kromě jiného povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. Stále však bude na rozhodnutí rodičů pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti, jak vysvětluje ministryně školství Kateřina Valachová.

Novinkou od šk. roku 2017/18 je povinné předškolní vzdělávání poslední rok před zahájením do ZŠ. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu.

Přesáhne-li počet žádostí počet volných míst, bude ředitelka přihlížet ke Kritériím pro přijetí. (viz příloha)

Těšíme se na setkání s Vámi v naší mateřské škole

zobrazit více

Zápis do mateřské školy- obvody

V letošním školním roce bude zápis probíhat později. Datum určí ředitelky obou MŠ na základě domluvy v souladu se Zákonem o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ten udává: "Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým."

zobrazit více

Přehled akcí na měsíce březen a duben

V následujících měsících nás čeká několik akcí s dětmi, ale i omezení provozu MŠ. Podrobné informace najdete v přiložené tabulce.

zobrazit více

Adaptační dny v MŠ

Blíží se doba zápisů dětí do mateřských škol. Zápisy často bývají pro Vaše děti prvním kontaktem s kolektivem, režimem dne, cizím člověkem. Abychom pomohli rodičům i dětem zvládnout tento psychicky náročný přechod jakým je vstup do MŠ, nabízíme pro nově příchozí děti Adaptační dny.

zobrazit více

Vánoční přání

Dovolte mi, připojit se a popřát Vám jako našim partenrům pěkné vánoční svátky a úspěšný rok 2017.

zobrazit více

Provoz o vánočních prázdninách

Zasílám Vám další - nyní "vánoční" časopis Pastelníček. Dozvíte se v něm, jak hodnotíme uplynulý půlrok, základní informace o vánočním provozu i náhled na to, co nás čeká na začátku dalšího pololetí.

zobrazit více

Jak to u nás vypadá?

Mateřská škola slavila v roce 2015 výročí 30 let od svého otevření.
Děkujeme všem rodičům, kteří si nás vybrali, a stali se tak našimi partnery.

Edulab
Skolkahrou
Proverena Firma

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.